Verklaring digitale beginselen moet Europese waarden verzekeren in digitalisering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
16-02-2022

De Europese Unie heeft grote ambities voor de digitale toekomst van Europa. In deze technologische revolutie moeten we de Europese waarden en normen niet uit het oog verliezen, benadrukt de Europese Commissie. Om dit te verzekeren hebben de Eurocommissarissen Breton en Vestager een verklaring met digitale beginselen en rechten gepubliceerd. Deze moeten richtinggevend zijn in de digitale transformatie van de EU. Met deze mensgerichte aanpak wil de EU zich met haar normen en waarden in de wereld profileren.

 

Digitalisering op de Europese manier

De verklaring bevat een reeks basisopvattingen om de menselijke maat in het digitale tijdperk centraal te stellen: de mens centraal, solidariteit en inclusie, online-keuzevrijheid, deelname in de digitale openbare ruimte, meer veiligheid en inspraak, duurzaamheid van de digitale toekomst. De technologie moet dus toegankelijk en veilig zijn, zij moet de rechten van mensen beschermen en de democratie ondersteunen. Ook moet iedereen keuzevrijheid en controle hebben over eigen gegevens. Digitale producten en diensten moeten tot slot duurzamer worden. Deze principes moeten een leidraad vormen voor bedrijven en beleidsmakers in de omgang met nieuwe technologieën.

 

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het Europese initiatief om digitale principes vast te leggen in een verklaring.  Ook online moeten ethische principes en de maatschappelijke impact worden meegewogen. Alleen bij een inclusieve en mensgerichte aanpak kan de EU de potentie van digitalisering benutten. Het bevorderen van vertrouwen is een randvoorwaarde voor groei en innovatie.

 

Recht van op onbereikbaarheid

De verklaring bevat ook een commitment om het recht op onbereikbaarheid voor iedereen te realiseren. Over dit onderwerp hebben sociale partners op Europees niveau in het kader van hun sociale dialoog het digital Framework Agreement afgesproken. Deze kaderovereenkomst voorziet in het maken van afspraken op nationaal niveau over bereikbaarheid. Inmiddels heeft het Europees Parlement een Resolutie aangenomen waarin is bepaald, dat wanneer op nationaal niveau binnen drie jaar onvoldoende afspraken zijn gemaakt, het Europees Parlement aan de Europese Commissie zal verzoeken een voorstel voor een richtlijn te doen voor recht op onbereikbaarheid.

 

Hoe nu verder?

De verklaring is onderdeel van de digitale strategie van de Europese Commissie, waarin ook de digitale doelstellingen voor 2030 zijn geformuleerd om de economie te versterken. De concept verklaring wordt nu voorgelegd aan de lidstaten in de Raad en het Europees Parlement. De Europese Commissie hoopt de besluitvorming vóór de zomer af te ronden zodat de verklaring in werking kan treden.

 

Meer informatie over de verklaring? Lees hier meer.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.