‘Digitale infrastructuur vereist structureel onderhoud’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-04-2024

‘Nederland kent een goede digitale uitgangspositie. Ons land bezit over een uitstekende digitale infrastructuur en onze economie is sterk gedigitaliseerd. Toch dreigen we onze goede positie te verliezen als we de komende jaren niet blijven investeren in digitale infrastructuur en nieuwe technologieën.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in aanloop naar het debat over onze digitale infrastructuur en economie in de Tweede Kamer.

 

Scheuren in digitale wegdek

‘In de ‘Digitale Economy and Society Index’ scoort de Nederlandse infrastructuur steevast in de top. Toch zien VNO-NCW en MKB-Nederland de eerste scheuren in het digitale wegdek ontstaan. ‘Zo verloopt bijvoorbeeld de lokale inpassing van 5G- voorzieningen vaak moeizaam. Op de volgende vier thema’s is de komende jaren daarom extra actie vereist.’

 

Voorspelbaar beleidskader

‘Het op peil houden van onze digitale infrastructuur vereist lange termijn investeringen. Daarvoor is stabiel, en vooral voorspelbaar overheidsbeleid noodzakelijk. Inmiddels ligt er met ‘De staat van de Digitale Infrastructuur’een goede basis en verder is het zaak dat we zo snel mogelijk een aantal knelpunten adresseren. Zoals de noodzakelijke vernieuwing van zeekabels en betere samenwerking tussen rijk en gemeenten bij de aanleg van nieuwe verbindingen.’
 

Investeer in sleuteltechnologieën

‘De digitale economie is in toenemende mate spil in de globale economie. Tegelijkertijd zien we dat innovatie in digitale technologie nu veelal buiten Europa plaatsvindt. Voor de concurrentiepositie van Nederland en de EU, is het zaak te blijven investeren in digitale sleuteltechnologieën zoals AI en kwantum. Het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft de afgelopen jaren een belangrijke aanzet gegeven, en het is zaak hier onverminderd mee door te gaan.’

 

Neem mkb mee

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen in hun paper op het feit dat digitalisering in het mkb nog een extra zetje nodig heeft. ‘Het mkb is een belangrijke motor van onze economie en innovatie. Momenteel zien we dat met name voor kleine ondernemers digitalisering nog als een te grote stap wordt ervaren, met het risico dat zij ‘afhaken’ in onze digitale economie. Het is daarom van belang dat we het gebruik van nieuwe digitale technologieën in het mkb zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren.’

 

Digitaal talent noodzakelijk

Om de digitale transitie succesvol tot stand te brengen is digitale kennis en kunde onontbeerlijk. ‘Investeer daarom in nieuwe ICT-specialisten en zorg dat we aantrekkelijk blijven voor buitenlands digitaal talent.’