‘Exportkredietverzekering belangrijk voor vergroening export’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-11-2020

Het verzekeren van exportrisico’s is een belangrijke manier om tot duurzame innovaties en schone(re) producten te komen. Stop echter niet abrupt met deze exportkredietverzekering (EKV) voor buitenlandse projecten met fossiele brandstoffen. Juist daar kunnen Nederlandse bedrijven met duurzame technologie helpen om de overstap te maken van fossiel naar hernieuwbaar.

 

Brede steun voor vergroening

Dat schrijven de CEO’s van zes Nederlandse bedrijven en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Zij verwelkomen het pakket aan nieuwe EKV-maatregelen dat de staatssecretaris van Financiën deze week presenteerde. Het wordt breed onderschreven dat de EKV aan vergroening en wereldwijde verduurzaming kan bijdragen. ‘Zo worden nieuwe offshore wind-op-zee-projecten mogelijk over de hele wereld dankzij EKV en bouwt Nederland de schoonste schepen en werken we met de schoonste technologie’, aldus de opstellers van de brief.

 

Geleidelijke afbouw 

De focus moet liggen op hoogwaardige projecten en producten, aldus de bedrijven, en de verzekering van fossiele projecten moet ook worden afgebouwd. Maar, zo luidt de waarschuwing, dat moet wel geleidelijk gebeuren. ‘We moeten oppassen dat we niet in de val trappen dat alles wat met fossiele projecten te maken heeft per definitie slecht is. Veel ontwikkelingslanden zitten op dit moment in de overgang van steenkool of zware olie naar veelal gasgestookte centrales. Vele doen dit in combinatie met de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen als zon of wind. Transitiebrandstoffen als gas en LNG zijn op dit moment dus cruciaal voor de economische en duurzame ontwikkeling van deze landen én voor de wereldwijde energietransitie. Het plotseling stopzetten van het verzekeren van kredietrisico’s van deze projecten zet een rem op deze ontwikkeling. Daarnaast is het zo dat als hoogwaardige Nederlandse bedrijven zich terugtrekken, Aziatische concurrenten (met minder duurzame technologie) in de rij staan om deze plek over te nemen’. 

 

Felgroen kleuren

Daarom moet er volgens het georganiseerd bedrijfsleven een helder Europees transitiepad komen, waarin de verzekering van kredietrisico’s aan fossiele projecten langzaam wordt afgebouwd. ‘Op deze manier zorgen we voor een Europees gelijk speelveld en gaan we de komende jaren naar een steeds duurzamere EKV-portfolio. Want wat ons betreft moet het nieuwe instrumentarium felgroen kleuren. Over het pad zoals wij dat hiervoor schetsen zouden overheid, bedrijfsleven én NGO’s het niet oneens moeten zijn, juist in het belang van de energietransitie, in het belang van ontwikkelingslanden en in het belang van de Nederlandse economie.’