Goed dat kabinet doorpakt met Afrikastrategie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
31-05-2023

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het positief dat het kabinet voor het eerst een Afrikastrategie presenteert. ‘In het veranderende geopolitiek landschap wordt Afrika steeds belangrijker. Met deze nieuwe strategie deelt het kabinet voor het komende decennium haar visie op politieke, sociale en economische samenwerking met het continent. Het is daarbij goed dat op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde economische belangen de samenwerking wordt gezocht met Afrikaanse landen en dat er partnerschappen worden opgebouwd.’ De ondernemersorganisaties gaan de plannen nu eerst in detail bespreken met hun leden en gaan graag met het kabinet in gesprek over de uitvoering.

 

Geopolitieke competitie

‘We zien dat Afrika steeds meer het toneel wordt van geopolitieke competitie en dat de invloed van landen als China en Rusland toeneemt. Bijvoorbeeld vanwege de strategische afhankelijkheid van kritische grondstoffen.’ Daarom is het volgens beide ondernemersorganisaties belangrijk dat Nederland investeert in gelijkwaardige partnerschappen met Afrikaanse landen. ‘Juist de inzet op Afrika als gelijkwaardige handelspartner is belangrijk voor het bouwen van duurzame relaties en het versterken van samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en de energietransitie.’

 

Aansluiting bij private Afrikastrategie

MKB-Nederland en VNO-NCW zien dat de strategie van het kabinet goed aansluit bij hun eerder opgestelde private strategie voor het stimuleren van zakendoen met het continent. ‘Zo is het goed dat de strategie zich niet alleen focust op export, maar ook op import vanuit Afrikaanse landen.’ Verder is het volgens de ondernemersorganisaties goed dat er aandacht is voor het versterken van de economische infrastructuur in Afrika en dat de eerder ingezette combinatie van hulp en handel wordt doorgezet. Daarnaast zet het kabinet in op migratiepartnerschappen, om op deze manier illegale migratiestromen tegen te gaan en legale vormen van (circulaire) migratie mogelijk te maken. ‘Dit vraagt echter wel om werkbare visum- en tewerkstellingsprocedures.’

 

Gezamenlijk aan de slag met uitvoering

‘De Afrikastrategie is een belangrijke stap om onze samenwerking met Afrikaanse landen naar een hoger niveau te tillen. Nu komt het aan op de uitvoering en implementatie van de plannen. Het bedrijfsleven ondersteunt het kabinet hierbij graag. Met de juiste beschikbare middelen en capaciteit zijn we er van overtuigd dat deze strategie succesvol kan zijn.’