Goede stap kabinet naar beter ondernemingsklimaat

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
14-10-2022

'Het kabinet zet vandaag een goede eerste stap om te gaan werken aan een beter en stabieler ondernemingsklimaat in ons land.' Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de nieuwe Agenda voor het Ondernemingsklimaat van minister Adriaansens van EZK.

 

Europese regels als uitgangspunt

De ondernemersorganisaties zijn te spreken over het feit dat het kabinet voortaan EU-regels en normen als uitgangspunt wil nemen voor beleid zonder dat hieraan allerlei extra nationale eisen en wensen worden toegevoegd. Dit zet Nederlandse ondernemers ten opzichte van omringende landen namelijk vaak op achterstand. 'Winst is ook dat het kabinet de verschillen tussen het Nederlandse fiscale stelsel en dat van andere (Europese) landen beter gaat bewaken. Nu loopt Nederland in Europa namelijk steeds vaker uit de pas in negatieve zin.'

 

Invoering impacttoets

Om te zien of Nederland niet te veel afwijkt van concurrerende landen wordt verder een impacttoets ingevoerd om de effecten van voorgenomen beleid op de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven in beeld te brengen. 'Met de combinatie van niet afwijken van EU-regels, goede toetsing van de impact van voorgenomen beleid en goede monitoring van ons vestigingsklimaat ontstaat zo een prima stelsel om snel te kunnen bijsturen. We denken hier graag verder over mee', aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

 

Noodzaak van stabiel beleid

In de agenda schetst de minister terecht dat het Nederlandse ondernemingsklimaat er op papier nog redelijk goed uitziet, maar dat er onder de motorkap steeds grotere zorgen zijn bij ondernemers. MKB-Nederland en VNO-NCW vroegen hier afgelopen jaar meerdere keren aandacht voor (zie ook voorbeelden hier en hier). Ook goed is dat er in de brief veel aandacht is voor de noodzaak van stabiel beleid. 'Juist hierin blonk Nederland afgelopen jaren niet uit en dit is zorgelijk want ondernemers kunnen alleen investeren in de grote transities als ze weten hoe het overheidsbeleid er voor langere tijd uit ziet', aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. 

 

Geen geld uit groeifonds halen

Er ligt met het stuk verder een herkenbare investeringsagenda. Ook de aandacht voor onder meer de doorgroei van startups, regeldruk en maatwerk voor bedrijven in waardevolle ecosystemen is belangrijk. 'Cruciaal is wel dat we de geschetste investeringsagenda snel en concreet handen en voeten geven. En we moeten zorgen dat de middelen uit het Groeifonds ook echt daarvoor worden ingezet in plaats van om gaten in de begroting te dichten, zoals onlangs gebeurde. Verder moeten we voorkomen dat fiscale regelingen het sluitstuk worden van de Rijksbegroting zonder dat over de consequenties op langere termijn is nagedacht.'