Kamer geeft luchtvaart een belangrijk ruggensteuntje

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-03-2022

In een periode dat er veel te doen is rondom luchtvaart in Nederland, heeft de Tweede Kamer meerdere moties aangenomen die een steun in de rug zijn voor het bedrijfsleven en de luchtvaart in Nederland. Die steun werd verder bekrachtigd doordat ook een reeks moties van oppositiepartijen werd afgewezen die de doorontwikkeling van luchtvaart in Nederland verder zou hebben bemoeilijkt.

 

Belang luchtvracht

Zo heeft de Tweede Kamer het kabinet verzocht het belang van Maastricht Aachen Airport en Schiphol voor luchtvracht te waarborgen. De Kamer wil dat het kabinet de logistieke dienstverlening op de beide luchthavens voor de toekomst zekerstelt. Ook wil ze dat er afdoende zogeheten slot capaciteit beschikbaar blijft voor vrachtvluchten. ‘Veel Nederlandse bedrijven zijn sterk afhankelijk van cargo en het is belangrijk dat de Tweede Kamer hier zo expliciet aandacht voor vraagt’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Groningen Airport

De Tweede Kamer heeft de regering in meerderheid ook gevraagd te onderzoeken wat er voor nodig is om Eelde Airport structureel te laten renderen en de continuïteit van het vliegveld voor Noord-Nederland te waarborgen. ‘Dit is belangrijk voor heel Noord-Nederland en voor allerlei innovatieve ontwikkelingen in de luchtvaart die daar kunnen plaatsvinden’, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Druk niet verder opvoeren

Tot slot bleek bij de stemmingen dat een Kamermeerderheid niets ziet in het verder bemoeilijken van de toch al complexe vraagstukken waar Schiphol en de luchtvaart in Nederland zich voor gesteld ziet. Historisch opgebouwde rechten die luchtvaartmaatschappijen hebben opgebouwd in de coronaperiode, blijven dan ook gewoon bruikbaar. Ook ziet de Kamer af van het verder aanscherpen van de stikstofemissie eisen aan luchthavens en worden de hoofdlijnen van het beleid zoals het vorige kabinet die met steun van het luchtvaartcluster heeft vastgesteld niet weer integraal herzien.