Nullijn nodig tegen uitdijende regeldruk

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
06-07-2021

Ondernemers zijn de afgelopen kabinetsperiode overspoeld met steeds weer nieuwe verplichtingen, die hen bij elkaar meer dan 4 miljard euro extra kosten. Genoeg is genoeg, vindt MKB-Nederland. Vandaag overhandigt de ondernemersorganisatie een zwartboek aan de Tweede Kamer met aanbevelingen voor een nieuw kabinet en voorstellen om bijna 100 knelpunten op te lossen.

 

Regeldruk beheersen 

'Allereerst moet er een nullijn komen', zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. 'Voor elke regel die erbij komt, moet er ook één af. Alleen zo kunnen we de ongebreidelde groei aan regels en de bijbehorende kostenstijging enigszins beheersen. Een probleem in Nederland is dat er alleen maar regels bijkomen en er nooit iets vanaf gaat. Dat moet dus veranderen.'

Een ander belangrijk punt is dat er een einde komt aan nationale koppen die Nederland bovenop Europese wet- en regelgeving zet. 'Er komen al zo veel regels uit Europa, dan is het niet nodig om daar telkens een Nederlands schepje bovenop te doen.  Sterker, dat zorgt voor een ongelijk speelveld en zet onze ondernemers op achterstand.'

 

Waakhond met scherpe tanden

MKB-Nederland wil dat het volgende kabinet de regeldruk weer gaat beheersen, met een waakhond met scherpe tanden en een ministeriële commissie die verantwoordelijk is voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor bedrijven én burgers. 'Het ministerie van EZK doet zijn best, maar heeft onvoldoende doorzettingsmacht naar andere departementen. Zo’n commissie moet ervoor zorgen dat regeldruk en kwaliteit van regels een continu punt van aandacht is.'

 

Registraties en rapportages

Het zwartboek van MKB-Nederland bevat talloze voorbeelden van zeer gedetailleerde en vergaande regels waar ondernemers aan moeten voldoen en waar de bureaucratie van af spat. Grote retailers moeten tot achter de komma registreren hoeveel afval ze op de markt brengen, omdat ze moeten afdragen aan het Afvalfonds Verpakkingen, en dat is een enorme administratieve last. Kleine retailers daarentegen moeten tot achter de komma registeren hoeveel afval ze op de markt brengen om aan te tonen dat ze onder de grens van 50.000 kilo blijven en dus níet hoeven af te dragen aan het Afvalfonds. Dit moet eenvoudiger. 'De publieke sector is te gulzig geworden als het gaat om data, registraties en rapportages van bedrijven', vindt Vonhof. 'Hoe complexer de regels, des te meer gegevens ondernemers moeten aanleveren om te bewijzen dat ze aan de regels voldoen. Toezichthouders controleren tegenwoordig alleen nog een papieren werkelijkheid.'

 

Regeldruk leidt tot werkdruk

Het zwartboek laat ook met voorbeelden zien dat wantrouwen onnodige regeldruk oplevert. In de (jeugd)zorg en kinderopvang bijvoorbeeld is dit de belangrijkste oorzaak van werkdruk, vooral wanneer regels rigide zijn. Pauze nemen wanneer het even goed uitkomt, is uit den boze in de kinderopvang.  De pauzes worden strak ingeregeld, want een kind mag niet te veel verschillende medewerkers zien.

Vonhof: 'We zijn als ondernemers niet tegen regels, maar wel tegen slechte regels en de ongebreidelde toename van verplichtingen: regels die disproportioneel zijn, die hun doel niet bereiken en regels die tot onnodige werkdruk leiden. Tijd dus voor een nieuwe aanpak.'