Sociale partners goed op koers: steeds minder werknemers zonder pensioen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
20-02-2024

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de zogenoemde witte vlek tussen december 2019 en 2022 met bijna 20 procent (170.000 werknemers) is gedaald. De sociale partners zijn daarmee goed op weg om de eind 2022 in de Stichting van de Arbeid afgesproken ambitie – halvering van het aantal mensen zonder pensioenregeling in vijf jaar tijd– te realiseren.

 

Aanvalsplan

De afname van de witte vlek betreft concreet 170.000 werknemers, terwijl het aantal werknemers in dezelfde periode is toegenomen met 265.000. De sociale partners spannen zich gezamenlijk in om het aantal werknemers zonder pensioenregeling medio 2027 te hebben teruggebracht tot 450.000 (ten opzichte van 2019). Daarvoor is een Aanvalsplan Witte Vlekken opgesteld, dat voortvloeit uit het Pensioenakkoord en in 2022 nog eens is aangescherpt.

 

Bewustwordingscampagnes

Die extra inspanningen werpen hun vruchten af, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de nieuwe CBS-cijfers. De ondernemersorganisaties verwachten dat de afname van de witte vlek de komende jaren doorzet door verdere maatregelen en initiatieven, onder meer vanuit het aangescherpte Aanvalsplan. Ze zijn zelf onder meer bezig met bewustwordingscampagnes richting werkgevers en hebben een pilot in voorbereiding om specifiek kleinere bedrijven te helpen een pensioenregeling voor hun medewerkers af te spreken.

 

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om hun medewerkers een pensioenregeling aan te bieden. Die verplichting is wel in vrijwel alle cao’s opgenomen. Het zijn vaak heel kleine bedrijven of start-ups zonder cao die hierin nog niet voor hun medewerkers voorzien, aldus de ondernemersorganisaties. ‘We begrijpen dat het bijvoorbeeld voor een klein bedrijf of start-up niet altijd makkelijk is om direct een pensioenregeling in te stellen en dat ondernemers bij de start van hun bedrijf vaak ook andere zaken aan hun hoofd hebben. Toch is het heel belangrijk om pensioenen goed te regelen, ook bijvoorbeeld voor het bieden van een goede nabestaandendekking. Een goede pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en zeker in deze krappe arbeidsmarkt een pré.'

 

Eenvoudiger voor kleine bedrijven

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het voor kleinere bedrijven zonder deskundigheid in huis wel eenvoudiger moet worden om dat te doen, bijvoorbeeld door een standaardregeling die zij makkelijk voor hun werknemers kunnen kiezen. Zij wijzen er verder op dat de overgang naar de nieuwe Pensioenwet voor werkgevers het uitgelezen moment is om een pensioenregeling aan te bieden, als ze die nu nog niet hebben. Daarmee wordt het pensioen namelijk persoonlijker en inzichtelijker en zijn pensioenregelingen onderling veel gemakkelijker te vergelijken.