ArboNed

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Verzuimreductie

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat werknemers zich ziekmelden, is van groot belang voor de bedrijfsvoering. De kosten van verzuim lopen hoog op, door onder andere loondoorbetaling bij ziekte en de reïntegratieverplichting. Eén verzuimdag kost een mkb’er gemiddeld 250 euro per dag.

 

Het verzuim laat de laatste jaren bovendien een stijgende trend zien. De eerste helft van 2018 steeg het gemiddelde verzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) naar 3,7 procent. In 2017 lag dat percentage op 3,5. Werknemers zijn niet alleen vaker ziek, ook duurt het herstel langer. Zorgelijk is de toename van het aantal ziektegevallen als gevolg van psychische klachten. Van het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) valt 34 procent van de mensen om die reden uit.

 

MKB-Nederland en ArboNed werken daarom samen om ondernemers op een praktische manier te ondersteunen om het verzuim terug te dringen.

 

Praktische hulpmiddelen

Om verzuim te voorkomen en te verminderen is het essentieel om de oorzaken vroegtijdig te herkennen en indien mogelijk in te grijpen. ArboNed en MKB-Nederland voorzien ondernemers van gerichte informatie en praktische hulpmiddelen, online en via regionale kennissessies. Maar ook met het laagdrempelig beschikbaar stellen van een (online) Preventief medisch onderzoek. Hiermee kunnen de risico’s in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers inzichtelijk worden gemaakt én worden aangepakt, om zo verzuim te voorkomen.

 

ArboNed