Circulaire economie

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Nederland maakt de transitie naar een (meer) circulaire economie: bedrijven worden dan minder afhankelijk van primaire grondstoffen en het biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. In een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Doordat materialen hun waarde behouden, wordt de overgang naar 'afval' zo lang mogelijk uitgesteld.

 

Begin 2016 heeft VNO-NCW het grondstoffenakkoord mede ondertekend. Het Kabinet wil door middel van dit akkoord samen met het bedrijfsleven en andere stakeholders de circulaire economie een boost geven. Het belangrijkste middel om dat te doen is door samenwerking tussen bedrijven te bevorderen en de overheid als aanjager laten fungeren. Met vijf zogenoemde transitieteams worden agenda’s opgesteld met wat de komende tijd concreet moet gebeuren om de Nederlandse circulaire economie te versnellen.

 

De Europese Unie verbetert de wetgeving om de circulaire economie verder op gang te helpen. Met name de administratieve lasten van transport van afval tussen Europese landen belemmert de doorontwikkeling van de economies of scale voor een aantal reststromen. Dat betekent concreet dat in de Europese wetgeving afval als bron voor grondstof moet worden gezien. Daarnaast blijft de inkoopkracht van lidstaten (alleen al de Nederlandse overheid koopt voor 70 miljard in!) een belangrijk middel om bedrijfsmodellen voor het efficiënter omgaan met grondstoffen en materialen. Tot slot wil het Nederlandse bedrijfsleven een sterkere harmonisatie van de Extended Producers Responsibility in Europa, ook met het oog op een grotere markt met de dezelfde regels.

 

In Nederland heeft het bedrijfsleven via verschillende convenanten en akkoorden al een enorm hergebruik van verpakkingsmateriaal gerealiseerd. Er loopt tot 2022 een raamovereenkomst met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk. Hierin zijn onder andere hergebruiksdoelstellingen afgesproken per materiaal. Zeer ambitieuze doelstellingen waarmee Nederland op het gebied van hergebruik de absolute top van Europa vormt.

 

De komende tijd is het van belang om de (stijgende) kosten voor plastic consumentenafval terug te dringen (nu al 160 miljoen per jaar). Hiervoor is het nodig dat voor alle onderdelen in de keten acties worden belegd die leiden tot een effectief en efficiënt (her)gebruik van plastics. De partijen van de raamovereenkomst zullen hiervoor een plan de campagne moeten gaan opzetten en uitvoeren.

Lees meer