Corporate governance

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Beursgenoteerde bedrijven zijn van groot belang voor onze economie. Daarom is het belangrijk dat zij goed bestuurd worden en dat het toezicht goed is geregeld. Corporate governance zorgt voor een deugdelijk stelsel van 'checks and balances' binnen de Nederlandse beursvennootschappen om het vertrouwen in het functioneren van de kapitaalmarkt te behouden en zo mogelijk te vergroten. Dit is geregeld binnen de Corporate Governance Code. Deze code is in 2003 door de commissie-Tabaksblat vastgesteld en in 2008 geactualiseerd.

Governance gaat over bestuur, beheer, verantwoordelijkheid, zeggenschap en toezicht. Integriteit en transparantie spelen hierbij een grote rol. De Nederlandse Corporate Governance Code hanteert als uitgangspunt dat de onderneming een langdurig samenwerkingsverband is van diverse bij de onderneming betrokken partijen, en dat de vennootschap streeft naar het creëren van aandeelhouderswaarde op lange termijn.

De Code bevat principes en best practice-bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. De code is van toepassing op beursondernemingen met statutaire zetel in Nederland. De verplichting tot naleving van de geactualiseerde Code is wettelijk verankerd. Ondernemingen mogen afwijken van de bepalingen van de Code, mits zij dat in het jaarverslag uitleggen (het 'pas toe of leg uit'-principe). De Code is een instrument van zelfregulering.

De Minister van Economische Zaken stelt iedere 4 jaar een Monitoring Commissie in om de mate van naleving van de Code te volgen en eventuele onduidelijkheden in de Code te signaleren. Inmiddels is geconstateerd dat de kwaliteit van corporate governance in Nederland hoog is. Dat betekent dat de Code functioneert als succesvol instrument van zelfregulering.

Lees meer