Digitalisering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

De Nederlandse concurrentiepositie kan worden verbeterd door de kansen van ICT te benutten. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en het internet zijn grote aanjagers van efficiency, groei, onderzoek, innovatie en sociale verandering. Nederland moet ernaar streven om de Digital gateway to Europe te worden. Daarvoor zijn goede randvoorwaarden op het gebied van onderzoek, standaarden, privacy, veiligheid en infrastructuur noodzakelijk. Maar ook de ICT-doorbraakprojecten in onder meer de zorg, logistiek en het mkb kunnen daar een rol in spelen.

Digitale revolutie

De digitale revolutie zet bestaande bedrijfsmodellen op z’n kop en creëert enorme kansen voor nieuw ondernemerschap. De mogelijkheden van ICT zijn nog lang niet uitgeput. De verkoop en dienstverlening aan consumenten zullen steeds meer online gebeuren. Big data maken bedrijfsprocessen efficiënter en brengen de consument beter in beeld. 3D-ontwerpen en -produceren in combinatie met 3D-printen bieden enorme kansen voor de maakindustrie, maar ook zetten ze bestaande processen in de maakindustrie onder druk, evenals in de transportsector.

 

Goede digitale infrastructuur

Nederland moet hier op een goede manier op inspelen. Dat betekent allereerst dat we moeten blijven werken aan een krachtige digitale infrastructuur met snelle continue toegang en hoogwaardige verwerkingscapaciteit. Barrières rondom nieuwe toepassingen van ICT moeten worden geïdentificeerd en weggenomen. Op school moet iedere leerling basiskennis van de technologie worden aangeleerd en worden voorbereid op een wereld waarin ICT overal is. Ook moet er gewerkt worden aan een zorgvuldige balans tussen innovatie, privacy en cybersecurity.

 

Benutting van ICT

De benutting van ICT in alle bedrijfsprocessen kan sneller. Een snelle uitrol van nieuwe toepassingen vraagt het doorbreken van bestaande structuren en instituties en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Om die kansen sneller te benutten, zijn Doorbraakprojecten met ICT gestart in publiek-private samenwerking. De doorbraakprojecten zijn erop gericht belemmeringen voor ICT-gerelateerde innovaties op te lossen, zoals het gebrek aan standaarden en kennis.

 
Lees meer
Ondernemen voor brede welvaart
Boekje
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.
Meer informatie
11-06-2021
Weekbulletin
01-04-2021
Weekbulletin