Digitalisering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Nederland is één van de digitale koplopers en voor het creëren van ‘brede welvaart’ is het belangrijk dat dit zo blijft. Dit kan alleen als de kansen die digitalisering biedt worden benut. Digitalisering kan bijdragen aan productiviteitsgroei van bedrijven door nieuwe toepassingen en procesverbetering. En daarmee aan nationale, economische groei.

Digitalisering zorgt voor oplossingen

Digitalisering vormt ook de sleutel tot het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals op het gebied van klimaat, zorg en mobiliteit. Daarbij is een goede invulling van randvoorwaarden op het gebied van onderzoek, standaarden, privacy en veiligheid noodzakelijk.

Digitale transformatie noodzakelijk én kans

Digitalisering zet bestaande bedrijfsmodellen op z’n kop en creëert enorme kansen voor nieuw ondernemerschap. Bedrijven verschuiven meer naar online. Bedrijfsprocessen worden flexibeler en meer schaalbaar. Nieuwe diensten kunnen gemakkelijker worden ontwikkeld. Kortom, de zogenoemde digitale transformatie kan veel voordelen brengen. Tegelijkertijd is het ook een noodzaak. Om competitief te blijven en mee te blijven doen, moeten tijd en middelen worden geïnvesteerd. Een uitdaging, waarbij met name het mkb een steuntje in de rug kan gebruiken.

Goede digitale infrastructuur is voorwaarde

Om de digitale transformatie mogelijk te maken moeten we blijven werken aan een krachtige digitale infrastructuur. Transport- en opslagcapaciteit moet meegroeien met het almaar toenemende gebruik van digitale diensten en applicaties. Investeren in de kennis van sleuteltechnologieën en in innovatie vormt de basis voor nieuwe toepassingen die gebruik maken van de digitale infrastructuur. En het op peil houden van de digitale kennisinfrastructuur vraagt om een brede ontwikkeling van digitale vaardigheden in onderwijs en bij de beroepsbevolking.

 

Data veilig gebruiken en ermee innoveren

Door digitalisering van bedrijfsprocessen neemt de hoeveelheid data enorm toe, versneld door de inzet van bijvoorbeeld sensoren. Dit geeft bedrijven legio mogelijkheden om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Ecosystemen met bedrijven en kennisinstellingen kunnen een vruchtbare voedingsbodem vormen om met data te innoveren. Voorwaarde is dat deze een betrouwbare en veilige omgeving bieden om data uit te wisselen en voor het gebruik van data, onder meer met behulp van artificial intelligence (kunstmatige intelligentie).

 
Lees meer