Europese verkiezingen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Op 23 mei 2019 waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. Bij deze Europese verkiezingen stond veel op het spel. De EU heeft immers veel bereikt, zeker ook voor ondernemers. De EU is voor hen niet alleen economisch van belang, maar ook vanwege de vrijheid en het open ondernemersvriendelijke maatschappijmodel dat zij ondersteunt. Maar er is ook nog veel te doen. Grote veranderingen in de wereld en in de EU zelf stellen voor grote uitdagingen en vragen om geheel nieuw EU-beleid.

Veilig en onafhankelijk Europa

De EU moet sterk en onafhankelijk in de wereld staan. Dat betekent onder meer een goede bewaking van de buitengrenzen van de EU. Om de migratiestromen te beheersen, moet er echter Europees beleid komen op alle aspecten van het migratievraagstuk, waaronder een omvattend partnerschap EU-Afrika, met een investeringsfonds en een plan voor legale migratie. De EU moet daarnaast voor defensie minder afhankelijk worden van de VS en de NAVO. Het bedrijfsleven kan daaraan bijdragen.

 

Europees model voor innovatie en digitalisering

Nieuwe technologieën bieden grote kansen om de problemen van deze tijd aan te pakken, bijvoorbeeld bij de zorg, mobiliteit of energie. Het Europese model voor innovatie en digitalisering moet daarom veel strategischer ingericht worden. We willen noch het Chinese model dat door de staat beheerst wordt, noch het Amerikaanse model, waarbij enkele tech giants de hele keten controleren. Een Europees model voor innovatie en digitalisering moet uitgaan van de kracht van Europa: 500 miljoen consumenten, eigen normen voor privacy en veiligheid, eerlijke concurrentie en publiek-private samenwerking.

 

EU wereldleider in energietransitie

De EU moet snel zelfvoorzienend worden op energie. Er moet er een gemeenschappelijk Europees energievoorzieningsbeleid komen en één markt voor energie met Europese netwerken. De EU moet wereldleider worden in energietransitie en duurzaamheid en hernieuwbare energie.

 

Oog voor belangen van burger

Om het draagvlak voor de EU te vergroten moet de EU laten zien dat zij echte oplossingen biedt voor de grote uitdagingen, maar ook dat zij oog heeft voor de belangen van iedere burger. Verschillen binnen lidstaten moeten vooral door nationaal beleid worden geëgaliseerd. Maar Europese coördinatie van het beleid van de lidstaten en Europees sociaal beleid op onderdelen kunnen verschillen helpen verkleinen.

 

 
Lees meer