Financiële sector

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Onze banken, verzekeraars, pensioeninstellingen, private equityfondsen en trustkantoren zijn van grote waarde voor onze economie. De nieuwe agenda voor de financiële sector van minister Hoekstra bevat een aantal goede elementen om het maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector te verhogen. Zo valt de voorgestelde samenwerking tussen de overheid en de sector om de poortwachtersfunctie van de sector te versterken toe te juichen.

Aandacht voor het vestigingsklimaat

Ook de inzet voor een verdere totstandkoming van een Europese kapitaalmarktunie is positief. Hierbij moet wel aandacht zijn voor onze uitzonderlijke positie in Europa inzake hypotheken. Ook van groot belang blijft aandacht voor het vestigingsklimaat. Een sterke en betrouwbare financiële sector is van cruciaal belang voor een goed functionerende economie met florerende kleine en grote bedrijven en daarmee voor de welvaart en het welzijn in Nederland.

 

Beloningsbeleid via Europese regelgeving

Verder moeten de aanpassingen van het beloningsbeleid via Europese regelgeving en zelfregulering (bijvoorbeeld Code Banken) plaatsvinden en moet Nederland niet weer een andere koers varen dan de andere Europese landen, omdat dit de concurrentiepositie op achterstand zet.

 

Rol financiële sector bij verduurzaming

Het bedrijfsleven speelt verder een belangrijke rol bij de duurzaamheidsambities waar we als maatschappij voor staan. Er ligt hier een belangrijke rol voor de financiële sector om de benodigde transities te financieren. Het samenspel tussen bedrijfsleven en overheid is hierbij van groot belang.

 

 

Lees meer
Brochure
06-07-2023
Alleen een sterke en stabiele financiële sector draagt bij aan brede welvaart
Een goed functionerende en stabiele financiële sector is belangrijk voor Nederland. Van het bouwen van voldoende woningen tot de transformatie naar een digitale en duurzame economie. De sector is essentieel voor het oplossen van onze huidige maatschappelijke vraagstukken en het creëren van brede welvaart – de kern van de nieuwe Agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland.