Financiering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Financiering is de smeerolie van de economie. De toegang tot financiering moet goed geregeld zijn, voor alle ondernemingen groot en klein. De groei van kredietverlening aan het bedrijfsleven is de laatste jaren vertraagd. Tegelijkertijd zijn er naast het bancaire aanbod veel partijen op de markt voor bedrijfsfinanciering actief geworden. Voor beide domeinen is het van belang dat in regelgeving en toezicht ruimte wordt gegeven zodat zij het bedrijfsleven kunnen bedienen.

Nieuwe aanbieders van financiering

Zowel grote als kleine ondernemingen hebben behoefte aan externe financiering, om investeringen in machines, mensen, IT, etc. te kunnen financieren. Banken spelen hierbij een onmisbare rol. Naast en bovenop op het bancaire aanbod worden steeds meer nieuwe aanbieders van financiering actief. Er zijn diverse groeifondsen gestart evenals andere aanbieders zoals crowdfunding, kredietunies, leasing en factoring. MKB-Nederland en VNO-NCW stimuleren de ontwikkeling van dit aanbod voor ondernemingen.

 

Invest-NL

Naast het vreemd vermogen (bancair krediet) is de toegang tot eigen vermogen (risicodragend vermogen) de afgelopen jaren flink verbeterd. Met Invest-NL, de staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nu nog kansen laat liggen, wordt de verdere ontwikkeling van de markt door middel van groeifondsen gestimuleerd. Het is ook een taak voor Invest-NL om de gelden uit het Junckerplan (EFSI) te benutten voor Nederland.

 

Regionale netwerken van financiers

Regionale netwerken van financiers en van adviseurs zijn heel belangrijk om vraag naar geld en aanbod van geld goed op elkaar aan te sluiten. MKB-Nederland en VNO-NCW stimuleren deze regionale netwerken omdat ondernemers zo sneller en beter wegwijs gemaakt worden naar de meest geschikte financiering voor hun investeringsplannen.

 

 

Lees meer