Financiering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Financiering is de smeerolie van de economie. Maar de groei van kredietverlening aan het bedrijfsleven is de laatste jaren fors vertraagd. Voor een voorspoedig herstel van de economie is het belangrijk dat ondernemingen toegang hebben tot financiering en dat banken ruimte hebben om kredieten te verlenen aan het bedrijfsleven. Daarvoor is het van belang dat in regelgeving en toezicht die ruimte ook wordt gelaten.

Zowel grote als kleine ondernemingen hebben behoefte aan externe financiering, zeker nu de economische groei doorzet. Banken spelen een belangrijke rol en zullen dat ook blijven spelen. Maar aanvullend op het bancaire aanbod worden ook steeds meer nieuwe aanbieders van financiering actief. Naast het vreemd vermogen (bancair krediet) wordt zo ook de toegang tot eigen vermogen (risicodragend vermogen) vergroot. De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) stimuleert de ontwikkeling van (mkb-)fondsen in de markt.

Behalve fondsen zijn ook andere instrumenten zoals crowdfunding, kredietunies, leasing en factoring nodig. VNO-NCW en MKB-Nederland stimuleren de ontwikkeling van dit aanbod voor ondernemingen. Ook is van belang dat de gelden uit het Junckerplan (EFSI) goed in Nederland terecht komen. Daarvoor is inmiddels een apart loket geopend (www.nleia.nl).

VNO-NCW, MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben de handen ineen geslagen om bedrijven te helpen. Op de website www.nationalefinancieringswijzer.nl (of via de smartphone-app) vinden bedrijven het volledige financieringsaanbod, inclusief regelingen van de overheid.

Daarmee worden ondernemers beter wegwijs gemaakt naar de meest geschikte financiering voor hun investeringsplannen. De Nationale Financieringswijzer is daarmee de opvolger van de Ondernemerskredietdesk.

Lees meer
Informatieblad
01-07-2015
Infoblad: GO: Garantie Ondernemingsfinanciering
De overheid wil het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties makkelijker maken met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). De GO is een garantie van de overheid aan banken die krediet verstrekken aan (middel)grote gezonde ondernemingen. De regeling verlaagt het risico van banken en stimuleert hen om meer ondernemers te financieren.
Project
12-04-2016

De MKB-Financieringscheck biedt toegang tot de vele bronnen van geld die er vandaag de dag zijn. Zodat ondernemers kunnen beschikken over voldoende financiering voor hun bedrijf. Of dat nu een lening van de bank is, een subsidie van de overheid of ‘alternatieve’ financiering, zoals crowdfunding, leasing of een lening via een kredietunie.