Lokale lasten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Veel ondernemers kampen met forse stijgingen van de gemeentelijke lasten zoals de onroerende zaakbelasting (OZB). Daarom moeten deze worden begrensd.

De macro-norm, die een grens stelt aan de totale OZB-opbrengst van alle gemeenten samen, moet worden afgeschaft. Deze algemene norm heeft namelijk geen enkele disciplinerende werking op individuele gemeenten. In de plaats hiervan moet een micro-norm worden geïntroduceerd, waardoor een gemeente de lasten niet harder mag laten stijgen dan met het inflatiepercentage, uitgezonderd correcties voor volume-effecten zoals nieuwbouw.

Op gemeentelijk niveau hebben ondernemers te maken met meer soorten lasten dan de OZB. Naast de  onroerende zaakbelasting zijn er bijvoorbeeld de toeristenbelasting, precariobelasting, baatbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst hiervan gaat naar de algemene – dus vrij te besteden – middelen van de gemeente. Ook krijgen ondernemers te maken met rechten, ook wel retributies genoemd. Dat zijn heffingen voor onder andere het gebruik van gemeentelijke bezittingen en voor gemeentelijke diensten. Denk aan bijvoorbeeld het rioolrecht en de bouwleges. De totale opbrengst van deze heffingen mag niet hoger zijn dan de totale kosten.

In het kader van de belastingherziening heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) geadviseerd de gemeentebelastingen te verhogen om de rijksbelastingen op arbeid te verlagen. De Rfv wil ook geen begrenzing van de lokale lasten. VNO-NCW en MKB-Nederland willen dit juist wel. Er is lastenverlichting nodig en geen verschuiving van belastingen, want dat leidt niet tot meer groei en banen.

Lees verder
Informatieblad
01-05-2015
Infoblad: Betaaltermijnen
Als ondernemer sluit u continu overeenkomsten. Met consumenten, de overheid of andere bedrijven. Maar welke betaaltermijnen gelden voor goederen of diensten die u heeft geleverd? In dit infoblad leest u alles over betaaltermijnen waarbinnen u uw facturen betaald moet krijgen. Uiteraard gelden de termijnen ook andersom en moet u ook zelf binnen de afgesproken of wettelijke termijn betalen.