Ondernemerschap

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Er is maar één welvaartsmotor en dat is ondernemerschap. Daarom moeten de kansen en mogelijkheden van ondernemerschap in Nederland worden benut en ondersteund. En niet worden belast met vele regels en risico's. Want de kracht van ondernemerschap kan nog meer ingezet worden dan nu gebeurt. Dan gaat het bijvoorbeeld om het faciliteren van startups, het ondersteunen van groei en internationalisering van het midden- en kleinbedrijf en het inzetten van ondernemerschap bij de digitale, energie- en klimaattransitie.

Meer welvaart door ondernemerschap

Ondernemers vervullen een cruciale rol bij het realiseren van meer economische groei en banen. De basis daarvoor is in Nederland aanwezig: we zijn een ondernemende samenleving. Dat zien we aan de sterke stijging van het ondernemerschap. Als we dat ondernemerschap nog meer tot groei laten komen, kunnen we meer verdienen en onze welvaart verder vergroten. 

Buitenlandse markten voor mkb-bedrijven

Het gaat er allereerst om groeikansen te benutten. De mogelijkheden van ICT zijn nog lang niet uitgeput. Innovatie en samenwerking tussen ondernemingen en met kennisinstellingen zijn belangrijke aanjagers van groei. Steeds meer mkb-bedrijven vinden internationale afzetmarkten en ontwikkelen zich tot kleine multinationals. 

Kansen voor ondernemers vergroten

Maar ondernemers ervaren nog te veel belemmeringen; om te kunnen doorgroeien, te innoveren, of personeel aan te trekken. Ze worden opgezadeld met regels, risico's en (toezichts)lasten die zwaar drukken op de bedrijfsvoering van alledag. Zo worden ondernemers van het ondernemen afgehouden.  Naast het verlagen van de lasten is het belangrijk om kansen voor ondernemers te vergroten. Digitalisering (automatisering, robotisering, online) biedt grote mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. 

Startups en scaleups

Nieuw ondernemers en snel groeiende bedrijven zorgen voor dynamiek. Om deze dynamiek te stimuleren zijn wij CoSta gestart. Costa versterkt het ecosysteem tussen corporates en startups. In een jaar tijd zijn 345 projecten opgestart tussen grote bedrijven en startups. Verder zijn er tools ontwikkeld waarmee zowel startups en corporates zich kunnen spiegelen aan hun 'peers' op het gebied van de samenwerking tussen corporates en startups.

Naast Costa zet StartupDelta Nederland op de kaart bij startups, grote buitenlandse ondernemingen en investeerders. StartupDelta gaat vanaf eind 2019 verder als TechLeap. 

Bedrijfsopvolging

Een ander belangrijk thema is bedrijfsopvolging. Het overdragen en overnemen van een bedrijf kent specifieke knelpunten. Voor de verkopende partij zijn het vinden van een opvolger en het realiseren van de financiering van de overdracht het moeilijkst. Voor de koper is het belangrijkste probleem het verkrijgen van financiering. Het is belangrijk om als verkopende partij op tijd te starten met het overdrachtsproces.

 
Lees meer
nationale peiling ondernemingsklimaat 2023
Rapport
15-03-2023
Peiling Ondernemingsklimaat 2023
Rapport van een onderzoek naar de omvang en relevantie van de uitdagingen waar de achterban van MKB-Nederland en VNO-NCW mee te maken heeft, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, branche en provincie.
Project
01-12-2021

Blik op de toekomst, met perspectief vooruit.
Bedrijven en ondernemers hadden en hebben vooral één zorg: het bedrijf overeind houden. Nadenken over de lange termijn schiet er bij in. Toch is belangrijk ook nu het vizier op de toekomst te richten. Daarbij is goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met ondernemers de Toekomstcheck ontwikkeld.