Ondernemingsrecht

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Iedere ondernemer krijgt te maken met het ondernemingsrecht. Onder ondernemingsrecht valt immers alle de wet- en regelgeving over de diverse rechtsvormen waarin een onderneming kan worden uitgeoefend (bijvoorbeeld nv, bv of vof).

Maar ook wet- en regelgeving over de structuur van een onderneming, beschermingsconstructies, de rechten en plichten van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, en de juridische infrastructuur. Nieuwe wet- en regelgeving moet daarom voortdurend getoetst worden op de aansluiting bij de dagelijkse praktijk van ondernemingen.

De wet- en regelgeving op het gebied van ondernemingsrecht vloeit deels voort uit Europese richtlijnen die in Nederland moeten worden geïmplementeerd. Bij deze implementatie of bij invoering van nieuwe nationale wet- en regelgeving moet goed gekeken worden naar de gevolgen voor het bedrijfsleven.

Wet- en regelgeving moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemingen. Ook moeten administratieve lasten en regeldruk zoveel mogelijk beperkt worden. De aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en ondernemingsland mag bovendien niet onder druk komen te staan.

Lees meer