Privacy

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

In een digitaliserende wereld is de bescherming van persoonsgegevens en de privacy een belangrijk thema. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat ondernemingen zorgvuldig met hun gegevens omgaan.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe Europese verordening op het gebied van privacy. Dit is van belang om één Europese markt dichterbij te brengen. Wel moet voorkomen worden dat de nieuwe wet aan bedrijven vergaande en kostbare verplichtingen oplegt, die in veel gevallen niets bijdragen aan de privacybescherming en die innovatie beperken.

Voor steeds meer bedrijven is gebruik van persoonsgegevens dagelijkse kost. Niet alleen voor het versturen van goederen, salarisuitbetaling en de bezoekersregistratie, maar ook in toenemende mate om klanten gericht te kunnen bedienen. Juist gezien die snelle ontwikkelingen moet je als bedrijf goed weten wat je doet en je bewust zijn van de verantwoordelijkheden en de risico’s die dat met zich meebrengt. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hiervoor een Privacy Quick Scan ontwikkeld.

In Europa heeft het Nederlands bedrijfsleven zich van meet af aan constructief opgesteld als het gaat om de harmonisering van het privacykader en het verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens. Een aantal zaken baart echter zorgen. Een one size fits all oplossing, bijvoorbeeld als het gaat om verplichte privacy impactstudies of het verplicht inhuren van een data protectie officer, is onredelijk belastend voor mkb-bedrijven op het moment dat die in hun bedrijfsvoering nauwelijks privacy-risico’s hebben. Ook grote ondernemingen worden onnodig op kosten gejaagd. Alleen een échte risicoaanpak kan proportionaliteit brengen: indien gelet op de context en het soort verwerkingen in de bedrijfsvoering zeer grote privacy-risico’s aanwezig zijn, zijn verplichte maatregelen legitiem. Wanneer dat niet het geval is, moeten bedrijven zelf kunnen beslissen hoe een passende mix van maatregelen om risico’s te beperken vorm te geven.

Voorkomen moet worden dat innovatieve ICT-toepassingen de kans lopen te sneuvelen nog voordat ze gerealiseerd zijn. Toepassingen van big data en het internet of things worden bemoeilijkt als er met allerlei privacy-statements moet worden gewerkt of altijd sprake moet zijn van expliciete toestemming door middel van bijvoorbeeld een handtekening of drukknop.

Lees verder
Brochure
26-09-2016
Investeren in een digitale kwantumsprong
Bedrijven, consumenten en politiek kunnen hand in hand de sprong maken en de Nederlandse samenleving naar een digitaal Next Level brengen.
Project
02-10-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn 11 oktober 2016 een nieuwe campagne gestart - in samenwerking met de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken - die zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties ondersteunt in de strijd tegen cybercrime. Met het project Veilig Zakelijk Internetten kunnen ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving laten testen en kunnen brancheorganisaties de specifieke risico’s van hun achterban in kaart laten brengen. Vervolgens krijgen ze tips op maat om die risico’s te elimineren.