Verlofregelingen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Het afstemmen van werk en privé of arbeid en zorg is primair de verantwoordelijkheid van de werknemer. Verlofregelingen (wettelijk en niet wettelijk) kunnen daarbij eventueel ondersteunend zijn. Uitbreiding van het aantal regelingen is wat de werkgeversorganisaties betreft niet aan de orde. Nederland zit in vergelijking met andere Europese landen al ruim in de verlofregelingen voor werknemers.

De combinatie van arbeid en zorg wordt in Nederland tussen de individuele werkgever en werknemer aan de hand van de omstandigheden geregeld. Dat gebeurt ook in vrijwel alle gevallen welwillend. De wetgever moet zich daar afzijdig van houden. In een modern land schep je rond dit soort onderwerpen een overlegcultuur en geen wettelijk gefaciliteerde claimcultuur.

De behoefte aan vrij af voor zorg hoeft overigens niet per definitie via (zorg)verlof ingevuld te worden. Het inhalen van uren, dagen (in vrije tijd) en/of het opnemen van beschikbare (bovenwettelijke) vrije dagen dient de eerste optie te zijn. Verlofregelingen bieden verder geen structurele oplossing voor de combinatie arbeid en zorg. Flexibilisering van arbeidstijden zal de behoefte aan verlof verminderen.

Lees meer
Boekje
09-02-2015
Kansrijk - de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb
In deze brochure doen MKB-Nederland en VNO-NCW concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen en ondernemers in staat stellen de groeikansen beter te benutten.
Project
03-10-2017

Investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers (duurzame inzetbaarheid) is van het grootste belang voor een onderneming.

Brieven en commentaren