Betaalpauze betalingsregeling voor coronaschulden nog mogelijk

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-01-2023

Het kabinet heeft in 2020 en 2021 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Zo konden ondernemers gebruikmaken van het bijzonder uitstel van betaling voor hun belasting. Veel ondernemers hebben hiervan gebruikgemaakt. Sommige ondernemers hebben de opgebouwde schuld al terugbetaald. De overige ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 starten met het in termijnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Ondernemers die moeite hebben om te voldoen aan deze verplichting, kunnen onder voorwaarden nog gebruik maken van versoepelingsmaatregelen.

 

Versoepelingsmaatregelen voor ondernemers die moeite hebben met betalen

Begin september is een aantal versoepelingen aangekondigd om ondernemers te helpen die moeite hebben met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling. Ondernemers kunnen een verzoek indienen om de betalingsregeling tijdelijk aan te passen zodat er tijdelijk meer financiële ruimte kan ontstaan. Zo is het mogelijk om een betaalpauze van maximaal 6 maanden aan te vragen of te betalen per kwartaal in plaats van per maand. Daarnaast is het onder voorwaarden mogelijk de termijnbedragen te verlagen door de looptijd van de regeling te verlengen van 60 maanden naar maximaal 84 maanden.

Ondernemers moeten zelf actie ondernemen om hiervan gebruik te kunnen maken. Hiervoor moeten zij een gemotiveerd verzoek indienen bij de Belastingdienst en daarnaast een aantal aanvullende stukken aanleveren. Meer informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/bijzonderuitstel.

 

Pauzeren en verlengen betalingsregeling mogelijk

Als de ondernemer inmiddels achterloopt met de termijnbetalingen, dan kan de ondernemer met terugwerking tot 1 oktober 2022 alsnog pauzering vragen voor maximaal 6 maanden. De ondernemer ontvangt dan een aangepaste regeling met een nieuw, hoger termijnbedrag vanaf 1 april 2023 tot 30 september 2027. Er mag dan echter geen achterstand zijn in de nieuwe betaalverplichtingen vanaf 1 april 2022, tenzij hiervoor uitstel van betaling is verleend. Door de betaalpauze op 1 oktober te laten ingaan, is er nu geen achterstand en kan de ondernemer mogelijk ook in aanmerking komen voor andere versoepelingsmaatregelen zoals een verlenging van de betalingsregeling.

 

Betalen uitgestelde belasting vanaf 1 oktober 2022

Het bijzonder uitstel eindigde per 1 april 2022. Vanaf die datum moesten ondernemers weer voldoen aan al hun nieuwe betalingsverplichtingen. En vanaf 1 oktober 2022 startte de verplichte termijnbetaling in 60 maanden van de uitgestelde belastingbetalingen.

Ondernemers die moeite hebben met het aflossen van de opgebouwde schuld, hebben daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van versoepelingsmaatregelen.  Ondernemers die verwachten ook met de versoepelingen de termijnbedragen niet kunnen te betalen, worden doorverwezen naar de kamer van koophandel en eventueel de gemeente voor schuldhulpverlening.