CRV, coöperatie voor rundveeverbetering

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-02-2022

CRV, de grootste coöperatie van agrarisch Nederland, levert diensten en topgenetica voor rundveehouders. Financieel directeur Egon Verheijden vertelt.

 

Wat kunt u vertellen over CRV  en het belang voor de Nederlandse economie?

‘De voorlopers van CRV zijn ontstaan toen veehouders samen stieren kochten om hun koeien te bevruchten en samen melkcontrole gingen uitvoeren. Door fusies ontstond de huidige coöperatie met bijna 22.000 leden in Nederland en Vlaanderen. Die zijn ook allemaal aandeelhouder. We richten ons op de rundveeverbetering, onder andere door hoogwaardige genetica te leveren, kort gezegd stierensperma. Daarmee kunnen veehouders via de fokkerij de eigenschappen van hun koeien verbeteren. Ook internationaal gezien zijn we daar heel goed in.’

 

Hoe lang bent u al directeur en wat heeft u hiervoor gedaan?

‘Ik ben hier in september 2020 begonnen. Samen met onze algemeen directeur Angus Haslett ben ik eindverantwoordelijk voor wat er bij de CRV holding gebeurt. Ik ben opgeleid als accountant en werkte lang bij KPMG. Eerst in de controlepraktijk; later heb ik meegebouwd aan de internationale adviespraktijk voor duurzaamheidsvraagstukken. Daarna hervormde ik de finance-organisatie bij een Israëlisch en Duits farmaceutisch bedrijf. De overgang naar de agrarische sector en tegelijkertijd naar een CFO-rol met eindverantwoordelijkheid was een mooie stap.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘We willen onze internationale positie versterken. Nu hebben we locaties in tien landen en leveren we aan zestig landen wereldwijd. Die internationale groep willen we laten groeien. Dat is een van de redenen dat we een internationale algemeen directeur hebben aangesteld. De grotere nadruk op internationaal hangt samen met uitdaging die we in Nederland hebben door het stikstofdebat, waardoor de veestapel mogelijk gaat krimpen.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘De hele agrarische sector heeft te maken met milieuvraagstukken. Waar de discussie meestal gaat over saneren, geloven wij veel meer in innovatie. CRV investeert al tientallen jaren in nieuwe technologieën en betere genetica. Daarmee zorgen we bijvoorbeeld voor minder methaan en stikstof. Onder meer door koeien te fokken die met minder voer evenveel melk produceren. Ons fokprogramma is er ook op gericht om koeien langer en gezonder te laten leven. Samen met andere bedrijven willen we door innovatie veehouders ondersteunen in verduurzaming.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Vooral om verbinding te houden met het Nederlandse bedrijfsleven. We geloven dat innovatie iets is om samen met andere bedrijven te doen. Dat gebeurt in de BV Nederland al veel, maar we kunnen er nog veel sterker in worden. CRV levert behalve genetica ook fokkerij-managementoplossingen, steeds meer in samenwerking met andere partijen. Daarbij zijn de contacten van VNO-NCW ook heel waardevol.’

 

Met welke bedrijfsdirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Ik zou wel willen ruilen met een van de directieleden van De Heus Voeders. Dat bedrijf is onder andere heel actief in Azië, een regio waar voor ons ook veel groeipotentieel ligt. Een indruk krijgen hoe zij daar netwerken onderhouden, zou voor ons heel interessant zijn.’

 

Meer weten? Kijk op de website van CRV.