Limburg wil Maastricht Aachen Airport openhouden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-06-2022

Provinciale Staten van Limburg hebben tot opluchting van het bedrijfsleven op 3 juni besloten het vliegveld Maastricht Aachen onder voorwaarden open te houden. Luchtvaart in Nederland ligt maatschappelijk onder het vergrootglas. Ook de toekomst van verschillende regionale luchthavens staat ter discussie. Dat baart het bedrijfsleven grote zorgen. Specifiek voor Maastricht geldt dat naast een beperkt aantal reizigersbestemmingen deze tot tweede luchtvrachthaven van Nederland is uitgegegroeid en dus een groot, nationaal economisch belang heeft. Sluiting zou een stevige aderlating betekenen in het vestigingsklimaat. 

 

Hinder omlaag

Het provinciebestuur krijgt de opdracht van de provinciale volksvertegenwoordigers om voor 31 december met een uitgewerkte businesscase te komen. Daarbij stelt zij wel eisen. Zo moet het aantal ernstig gehinderden in fases verder omlaag tot nog ten hoogste 4200 mensen op 1 januari 2035. Harde voorwaarde is ook dat er met Rijks-, provinciale-, gemeentelijke- en bedrijfsmiddelen een royaal omgevingsfonds komt om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken door middel van (extra) isolatie, maar ook voor de uitkoop van woningen die dichtbij het vliegveld liggen. Een derde voorwaarde is het steviger inzetten op het gebruik van toestellen die minder geluid veroorzaken en het maken van een plan voor het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen. Via fors hogere landingsrechten voor dit soort toestellen moet die ontwikkeling stimuleren.

 

Partnership, verduurzamen en vernieuwen

Ook moet het provinciebestuur op korte termijn een goede samenwerkingspartner vinden voor MAA. Daarover lopen gesprekken met de Schiphol Group. Het uitgangspunt is dat de provincie Limburg niet meer de enige aandeelhouder is. Ook moet in businesscase duidelijk worden hoe verduurzaming vorm krijgt op MAA zelf en de omliggende onderhoudsbedrijven. Hierbij hoort ook een investeringsplan tot 2035 en de kosten daarvan voor de provincie. Onderdeel is in ieder geval een 30-jarige lening van 35 miljoen euro voor de noodzakelijke aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan. Daarvoor geeft het Limburgs parlement met het besluit van vrijdag om MAA open te houden ook groen licht.