Derde noodpakket, brief aan staatssecretaris Keijzer

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
15-09-2020

Geachte mevrouw Keijzer,

 

Recent heeft het kabinet het derde noodpakket gepresenteerd, waarbij diverse maatregelen tot 1 juli 2021 zijn verlengd en maatregelen zijn aangekondigd om zowel publieke als private investeringen aan te jagen. Ook het uitsmeren van betaling van uitgestelde belastingen, een aangekondigde time-outregeling, een hogere vergoeding voor de vaste lasten (TVL), de nieuwe investeringskorting en het verdwijnen van de ontslagboete zijn cruciaal voor ondernemers om te overleven, te herstructureren en te kunnen investeren. We zijn heel positief over dit pakket, dat in samenwerking met de sociale partners tot stand is gekomen en vele ondernemers perspectief biedt voor de komende periode. Veel eerder gesignaleerde knelpunten en zorgen zijn met dit pakket weggenomen.

 

Tegelijk vragen wij uw blijvende aandacht voor die ondernemers en sectoren die nog altijd onvoldoende perspectief hebben en ook met dit pakket niet geholpen zijn. Uit de achterban krijgen wij opnieuw diverse signalen en wij zien ook initiatieven als www.ikvalbuitendeboot.nl die laten zien dat er nog steeds ondernemers zijn die - wat ons betreft ten onrechte - niet voor regelingen in aanmerking komen. Eerder vroegen wij hier ook al aandacht voor bij de eerdere twee noodpakketten.¹ Maatwerk is nodig om ook deze ondernemers en sectoren verder te helpen, zodat ze kunnen blijven ondernemen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Hieronder gaan wij in op deze punten.

 

SBI-codes
Ondanks eerdere uitbreidingen zijn er nog steeds ondernemers die niet onder de TVL vallen omdat ze de 'verkeerde' SBI-code hebben, maar wel veel omzetverlies lijden en hoge doorlopende lasten hebben. Dat is voor hen extra zuur nu de regeling is verhoogd en verlengd. Het gaat dan bijvoorbeeld om logistieke bedrijven of schoonmaakbedrijven die vooral leveren aan gesloten en getroffen sectoren, toeleveranciers aan de luchtvaart of bedrijven die diensten leveren rond onderwijs en training. Vooral in de keten van evenementen vallen veel toeleveranciers buiten de boot, zoals een bakkerij zonder winkel, bedrijven die de toilet- en watervoorzieningen aanleggen op festivalterreinen en ambulancediensten (een hele waslijst aan toeleveranciers van de zwaar getroffen evenementensector heeft de verkeerde SBI-code). Als het uitbreiden van de lijst met codes geen optie is, voeg dan een generiek luik toe aan de systematiek zodat ondernemers die een andere SBI-code hebben zich wel kunnen melden wanneer ze door corona meer dan 40% omzetverlies hebben.

 

Vaste lasten
Andere bedrijven hebben wel toegang tot de TVL, maar hebben zeer hoge vaste lasten en zulke hoge omzetverliezen, dat de regeling met een maximum van 30.000 per maand onvoldoende soelaas biedt. Het gaat dan om bijvoorbeeld touringcarbedrijven, riviercruises, veerdiensten en discotheken. Zaken die in de toekomst gewoon weer gaan plaatsvinden als het virus voorbij is.

 

Seizoensgebonden sectoren
Bedrijven die actief zijn in sectoren waar de omzet gebonden is aan de seizoenen lopen ook nog steeds tegen knelpunten aan. Voor bijvoorbeeld de gastvrijheidssector biedt de rekenformule van de NOW geen soelaas vanwege het sterk fluctuerende karakter van de bedrijfsactiviteiten en het feit dat als loonsom voor de NOW 1.0 en 2.0 de maand maart als referentiemaand werd gebruikt.

 

Maatwerk evenementen-, reissector, delen horeca
Bedrijven in de evenementen-, horeca en reissector zijn zwaar getroffen. Het zou goed zijn als het kabinet in goede samenspraak met deze sectoren tot (verdere) maatwerkoplossingen kan komen, zoals wij ook eerder hebben bepleit.²

 

Laat-cyclische sectoren
In diverse laat-cyclische sectoren, zoals de bouw en delen van de industrie is de impact van de economische crisis nog relatief beperkt, maar wordt verwacht dat die wel gaat komen. Van belang is dat ook voor deze sectoren ruimte blijft in het pakket aan te nemen steunmaatregelen.

 

Graag gaan wij met u het gesprek aan over deze punten. Wij zien dat het kabinet zich hard maakt om ondernemers steun te bieden in deze moeilijke tijden en nogmaals, wij zijn blij met het steun- en herstelpakket. Tegelijk mogen wij niet de ondernemers vergeten die net zo hard worden geraakt, maar vanwege hun SBI-code of specifieke omstandigheid toch buiten te boot vallen en verder in de problemen komen. Dat is niet uit te leggen. Daar moeten wij een oplossing voor zien te vinden.

 

Een afschrift van deze brief is tevens verzonden aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 

Hoogachtend,

 

J. Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland

 


 

¹ https://www.mkb.nl/nieuws/ondernemers-dringend-aanpassingen-economisch-noodpakket-nodig en https://www.mkb.nl/nieuws/mkb-nederland-togs-verder-uitbreiden-voor-schrijnende-gevallen
² https://www.mkb.nl/nieuws/meer-maatwerk-nodig-steunmaatregelen-overheid