‘Meer maatwerk nodig in steunmaatregelen overheid’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
30-06-2020

‘Maatwerk is van het grootste belang om uit deze crisis te komen.’ Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in reactie op het ‘Tussenbericht Staat van het MKB’ van het Comité voor Ondernemerschap dat maandag is verschenen. Daarin constateert het comité terecht dat er grote verschillen zijn tussen sectoren wat betreft de impact van de coronacrisis en het perspectief op herstel. ‘Steun van de overheid moet daarop aansluiten. De maatregelen zijn tot dusver zeer generiek, waardoor een grote groep bedrijven onvoldoende is geholpen. Dat zien we nu ook weer met de nieuwe TVL.’

 

Niet te snel afschrijven

Vonhof waarschuwt dat bedrijven niet te snel moeten worden ‘afgeschreven’, bijvoorbeeld omdat ze in een bepaalde sector actief zijn. ‘Ik snap dat niet elk bedrijf kan worden gered, maar er wordt soms wat te makkelijk gezegd dat bepaalde sectoren en bedrijven het ook voor corona al moeilijk hadden. Feit is dat duizenden bedrijven die het voor de crisis prima deden, in de problemen zijn gekomen omdat ze verplicht dicht moesten of vanwege overheidsbeleid slechts een fractie van hun normale omzet kunnen halen. Die moeten we niet laten bungelen maar gericht ondersteunen.’

 

Helpen met stoppen of veranderen

Gericht ondersteunen wil volgens de voorzitter van MKB-Nederland zeggen: bedrijven met perspectief helpen om weer te kunnen investeren, en bedrijven die zelf geen perspectief meer zien ondersteunen met een goede stopregeling of zo nodig met het veranderen van hun businessmodel. ‘Dat vraagt om maatwerk. Een segmentatiemodel voor ondersteunend beleid, zoals het Comité voor Ondernemerschap voorstelt, kan daarvoor een eerste aanzet zijn.’

 

Onjuiste SBI-code

Het generieke beleid dat we tot dusver van de overheid hebben gezien, is in veel gevallen afdoende en effectief gebleken, stelt Vonhof. Niettemin is er nog altijd een grote groep ondernemers voor wie dat niet geldt. ‘Zo zijn er nog altijd bedrijven die niet of nauwelijks omzet hebben en op grond van hun SBI-code eerst niet voor de TOGS en nu niet voor de TVL in aanmerking komen. Of neem middelgrote bedrijven met hoge vaste lasten in deels nog gesloten sectoren. Voor deze economisch zeer belangrijke groep bedrijven is de compensatie voor het geleden omzetverlies te beperkt. Daardoor komen gezonde bedrijven onnodig in problemen en kunnen zij onmogelijk de benodigde investeringen doen die nodig zijn om toekomstige groei te realiseren.’