‘Brexit: veel veranderingen voor ondernemers per 1 januari 2022’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
26-11-2021

MKB-Nederland en VNO-NCW, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) roepen ondernemers op zich goed voor te bereiden op de nieuwe importregels en grenscontroles met het Verenigd Koninkrijk, die vanaf volgend jaar gaan gelden. ‘Op 1 januari 2022 ligt de Brexit officieel één jaar achter ons. Voor bedrijven betekent dit dat er onder meer een einde komt aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en dat er volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd. Ondernemers doen er daarom verstandig zich goed in te lezen in deze nieuwe regels en zich tijdig te prepareren’. Vandaag organiseerden de vier organisaties een webinar voor hun leden, over de laatste stand van zaken rond de Brits-Nederlandse handelsrelatie.

 

Brexit blijft nieuws domineren

Het Verenigd Koninkrijk behoort nu al bijna een jaar niet meer tot de Europese Unie. Toch blijft de Brexit aan beide zijden van het Kanaal het nieuws domineren. Zo zorgden recente politieke ontwikkelingen rond het Noord-Ierland protocol voor spanningen in zowel Brussel als Londen. De organisaties blijven de politieke ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet volgen en hopen dat er snel een oplossing gevonden wordt.

 

Tweede fase BOM

Het VK heeft er voor gekozen om importregels en grenscontroles gefaseerd in te voeren via het Border Operating Model (BOM). Dit gebeurt in drie fases. Sinds januari vorig jaar gelden er regels en controles op een beperkte groep producten – de zogenaamde ‘controlled list’. Hiermee werd getracht de douaneformaliteiten in het eerste jaar na Brexit beperkt te houden, om op deze manier vertragingen aan de grens te voorkomen. Dit verandert per 2022: dan gaat de tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse invoeraangifte.

 

Prenotificaties vereist

Verder zijn zogenaamde prenotificaties voor dierlijke- en landbouw producten vanaf volgend jaar vereist, en moeten exporteurs gebruik gaan maken van ‘pre-lodgement of temporary storage’ (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat vanaf juli 2022 in, met hoofdzakelijk nieuwe regels voor dieren en dierlijke- of plantaardige producten.

 

BAR

Om de impact van Brexit op de lidstaten te verzachten heeft de Europese Commissie het Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen. Uit dit fonds ontvangen lidstaten een bedrag dat kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals onder andere voor het creëren van banen, het nemen van grensmaatregelen en een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op de Brexit. Nederland kan – vanwege haar ligging en innige handelsrelatie met het VK – aanspraak maken op een flink deel van de BAR: 810 miljoen euro.

 

Volg regelgeving VK nauwkeurig

De vier organisaties adviseren hun leden om de regelgeving in het VK nauwkeurig te blijven volgen, tijdig af te stemmen met de Britse importeur en de compensatiemogelijkheden van de BAR komend jaar te benutten en reeds gemaakte kosten inzichtelijk te maken. Tot slot roepen zij een volgend Kabinet op om haast te maken met het indienen van concrete voorstellen om getroffen ondernemers te compenseren.

Lees meer over