Goed dat CDA aandacht vraagt voor effectieve aanpak leegstand winkelgebieden

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
25-09-2020

In het derde noodpakket is 100 miljoen euro gereserveerd voor de herstructurering van leegstand van bedrijventerreinen en winkelgebieden. CDA-Kamerleden Hilde Palland en Mustafa Amhaouch roepen het kabinet in een motie op om samen met gemeenten en betrokken partijen als het bedrijfsleven een aanpak te maken zodat gemeenten effectief de leegstand kunnen bestrijden. Dit is nodig om de leefbaarheid in steden en dorpen op te houden, aldus de motie.

 

Veel leegstand

Nederland kende voor corona al veel winkelleegstand en leegstand in centra en daarbuiten. Dat zal de komende tijd een nog groter probleem worden. Het is daarom goed dat er geld beschikbaar is gekomen voor de transformatie van winkel- en bedrijfspanden. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor een duurzame transformatie van lege winkels naar woningen, zodat zowel het overschot aan winkeloppervlakte als het tekort aan woningen wordt aangepakt. Zo vindt verduurzaming plaats en wordt leegstand en verpaupering voorkomen.

 

Ambassadeur

MKB-Nederland en VNO-NCW stellen daarnaast voor om een ambassadeur aan te stellen die namens de staatssecretaris deze opdracht ter hand gaat nemen. Zo zorgen we ervoor dat binnensteden leefbaar blijven, aldus de organisaties.