Meld late betalingen!

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
05-07-2021

Mkb-bedrijven die aan het grootbedrijf leveren en lang moeten wachten tot hun factuur wordt voldaan, kunnen daarvan melding maken bij het meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), dat op verzoek van het kabinet is ingesteld. De meldingen die daar binnenkomen, bepalen mede of het kabinet een onafhankelijk toezichthouder voor late betalingen gaat instellen.

 

Wettelijke termijn betalingen

MKB-Nederland maakt al jaren een punt van de oplopende betaaltermijnen van ‘groot’ richting ‘klein’ en heeft lang en met succes gepleit voor een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.  Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) hebben daarvoor in maart een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Eenzijdig verlengd

Uit een eerdere evaluatie van de Wet betaaltermijnen grote bedrijven blijkt dat kleine en middelgrote bedrijven die aan grote ondernemingen leveren, steeds langer op hun geld moeten wachten. Ook wordt de betaaltermijn vaak door het grootbedrijf bepaald en soms zelfs eenzijdig verlengd. Ook kwam uit de evaluatie naar voren dat mkb-ondernemers behoefte hebben aan onafhankelijk toezicht op naleving van die betaaltermijn.

Ondernemers kunnen (problemen met) late betalingen tot 26 januari 2022 anoniem melden bij de ACM (https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/meldpunt-achterstallige-betalingen). Dat kan eenvoudig door het online formulier in te vullen. Het kabinet wil aan de hand van meldingen meer zicht krijgen op aard en omvang van te late betalingen.