Afvalfonds Verpakkingen helpt verpakkingsketens sluitend maken

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
22-11-2021

Stichting Afvalfonds Verpakkingen int de afvalbeheersbijdrage verpakkingen van importeurs, supermarkten en retailbedrijven die meer dan 50.000 kilo verpakkingen per jaar op de Nederlandse markt brengen. Algemeen directeur Hester Klein Lankhorst vertelt hoe de stichting daarmee werkt aan een circulaire economie.

 

Waarom is het Afvalfonds opgericht?

‘We kennen in Nederland de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, eigenlijk gewoon het principe de vervuiler betaalt. Nederland laat die Europese verplichting uitvoeren door een stichting zonder winstoogmerk: het Afvalfonds Verpakkingen. Door afvalbeheer collectief op te pakken, kan het efficiënter en duurzamer. Wij zijn ook het aanspreekpunt als de normen niet gehaald worden. Dus toen er te weinig glas werd ingezameld, hebben wij meer glasbakken laten plaatsen.’

 

Waarom niet gewoon een verpakkingsbelasting?

‘Die was er vroeger, maar een private stichting is goedkoper. Bovendien bewaken meebetalende bedrijven in het bestuur dat hun geld goed besteed wordt. Dat zijn grotere bedrijven, want onder de 50.000 kilo verpakkingsafval hoef je niet mee te betalen. Een zelfstandige speelgoedwinkel haalt die drempel niet, een keten wel.’

 

Wat doen jullie precies?

‘We proberen te zorgen voor verpakkingen die beter door het recyclesysteem gaan. Vroeger werd heel veel plastic gebruikt, met verschillende laagjes. Alles om de inhoud goed te houden. Als een biefstuk bederft, levert dat altijd meer milieudruk dan de verpakking. Ons kennisinstituut KIDV adviseert bedrijven over duurzamere verpakkingen. Verder gaan we in gesprek over lagere tarieven voor goed recyclebare verpakkingen en over betere na- en bronscheiding en bekijken we hoe we het materiaal na recycling kunnen terugleveren aan de bedrijven.

We willen dat verpakkingsafval een grondstof is die opnieuw wordt gebruikt. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het maakt ons ook minder afhankelijk van olieproducerende landen en geopolitiek. En afvalinzameling en recycling levert banen op, het is goed voor de economie. Hoe beter we het afval beheren, hoe dichter we bij de circulaire economie komen. Dat zien we echt al gebeuren.’

 

De tarieven zijn niet mals, hoe komt dat?

‘We doen er alles aan om de tarieven te verlagen. Zo proberen we de kosten van inzameling en verwerking te drukken, bijvoorbeeld door samen met gemeenten de kwaliteit van inzameling te verhogen, en door rechtstreekse contracten met sorteerders en recyclers. Verder hangt het tarief af van het soort verpakking. Papier en glas zijn makkelijk te recyclen, maar plasticrecycling is complexer. De kosten zijn hoger en de opbrengsten van het gerecyclede plastic lager. Daar moet dus nog geld bij. Overigens zijn de tarieven wel in lijn met die in Europa. En bijvoorbeeld lager dan in Duitsland, waar verschillende organisaties met winstoogmerk bij de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid betrokken zijn.’

 

Meer weten? Kijk op de bedrijfspagina van het Afvalfonds of op KIDV.nl.