sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

  • MKB >
  • Projecten

Projecten MKB-Nederland

MKB-Nederland voert verschillende projecten uit om het ondernemersklimaat te bevorderen:

Stop Cybercrime Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
Oranje Handelsmissiefonds MKB Idee-verkiezing
MKB Export Award MKB Green Deal
The Next Entrepreneur Ondernemerskredietdesk
Duurzame Inzetbaarheid Elke Dag Beter
MKB-Vriendelijkste gemeente MKB Winstpunt
Open voor 50-plus'


Duurzame Inzetbaarheid/Betrokken business

Werknemers vitaal, mobiel en up-to-date houden qua kennis is dé uitdaging voor de Nederlandse arbeidsmarkt. MKB-Nederland voert met ondersteuning van het ministerie van SZW een project uit om samen met een reeks partners ondernemers te steunen en te adviseren om duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren en te bewerkstellingen. In een periode van 4 jaar hebben tenminste 1.000 bedrijven advies gekregen en maatregelen doorgevoerd over het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
Lees meer


Stop Cybercrime

Op initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en de Taskforce Aanpak Criminaliteit tegen Bedrijven is juni 2013 een tweejarige campagne gestart die ondernemers bewust moet maken van de risico’s van cybercrime en hen aanzet tot het nemen van preventieve maatregelen. De campagne is een publiek-private samenwerking tussen o.a. MKB-Nederland, het ministerie voor Veiligheid en Justitie, Digibewust en TNO en bestaat onder meer uit gerichte adviezen, bijeenkomsten en het gekanaliseerd weergeven van de bestaande ondersteuning in geval van dreiging van cybercrime.

Hoewel ondernemers zich er in toenemende mate van bewust zijn dat goede digitale bescherming nuttig en nodig is moeten er nog wel de nodige stappen worden gezet. In de praktijk blijkt dat criminelen ver voor lopen op hetgeen ondernemers weten van cybercrime en ook dat het voor ondernemers lastig is in te schatten welke maatregelen noodzakelijk zijn voor hun bedrijf. Deze kennis is nodig voor ondernemers om de informatiebeveiliging betrouwbaar te kunnen uitbesteden en tegelijkertijd intern de juiste organisatorische maatregelen te kunnen nemen.
In december 2013 lanceerde MKB-Nederland de hulpknop Stop Cybercrime. Met één druk op de knop kunnen slachtoffers van cybercrime hulp, advies en doorverwijzing krijgen.
> Stop cybercrime.nu
> Hulpknop Stop Cybercrime.nu
Mkb leert over risico's cybercrime per sector met nieuwe cyberrad (samenwerking met TNO)
> Infographic economische schade cybercrime

Oranje Handelsmissiefonds

Tweede ronde winnaars
MKB-Nederland, KLM en ING hebben ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 het initiatief genomen om in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken het ‘Oranje Handelsmissiefonds’ op te richten. Het fonds wil middelgrote bedrijven inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Van de bedrijven die zich hiervoor aanmelden, worden er jaarlijks 10 geselecteerd die zullen worden ondersteund bij het opbouwen van een internationaal netwerk. 
De tien winnende ondernemers van het eerste verkiezingsjaar, hebben op 29 november 2013 tijdens een feestelijke bijeenkomst het Oranje Handelsmissiepakket 2013 ontvangen. 
Op 28 augustus 2014 is een nieuwe ronde van start gegaan voor bedrijven die kans willen maken op het pakket. Op 7 november zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de tien winnaars van het Oranje Handelsmissiepakket 2014 bekend gemaakt.  
Oranje Handelsmissiefonds
> Bekijk hier een inspirerend filmpje met ondernemer Rob Baan van Koppert Cress.
> Bekijk ook de verhalen van de andere ambassadeurs van het OHM.


MKB Export Award

MKB-Nederland en TNT dagen ondernemers uit met de MKB Export Award om internationaal hun bedrijf op de kaart te zetten. Met deze wedstrijd willen beide partijen mkb-ondernemers helpen om hun bedrijf symbolisch op de wereldkaart te zetten en hun internationale ambities waar te maken. De wedstrijd is laagdrempelig, inspirerend en stimulerend. Veel mkb-ondernemers hebben de potentie om met succes de grens over te gaan, maar zetten om een of andere reden maar niet die eerste stap. Anderen zijn al internationaal actief en kunnen hun business nog verder laten groeien. MKB-Nederland en TNT dagen juist die ondernemers uit om mee te dingen naar de MKB Export Award. Want voor de winnaar wordt die eerste stap of die uitbreiding van de buitenlandse activiteiten een stuk gemakkelijker. Met een ingevuld profiel dingen mkb-ondernemers mee naar maar liefst 30.000 euro vervoer van pakjes en vracht, een zakenpartnerscan van Agentschap NL en een talencursus van Regina Coeli ('de nonnen in Vught'). In 2013 vond de eerste editie van deze prijs plaats. Op 10 maart 2015, tijdens het Event 'Verover Nieuwe Markten' voor (startende) exporteurs, is de winnaar van de tweede editie bekend gemaakt:
> Verover Nieuwe Markten
> Doviq Medical wint Export Award (2013)
> Onora bv wint Export Award (2014)

The Next Entrepreneur


Startende ondernemers zijn belangrijk voor het ondernemerschap en de economie in Nederland. Zij zorgen voor innovatie en vernieuwing en zijn de toekomst van het bedrijfsleven. Om startende ondernemers te ondersteunen en hun kansen te vergroten organiseren MKB-Nederland en de Rabobank voor het derde jaar op rij The Next Entrepreneur.
The Next Entrepreneur biedt (potentiële) starters de kennis over de belangrijkste ondernemersthema’s, inspirerende praktijkcases en een netwerk dat verder helpt. Er zijn 2 onderdelen:
The Next Entrepreneur Kennistraject voor wie nog maar net is gestart of van plan is binnenkort te starten. Zij kunnen hun kans op succes vergroten met inspirerende praktijkcases, scans, informatie en bijeenkomsten.
The Next Entrepreneur Verkiezing is bedoeld voor ondernemers die in de afgelopen twee jaar zijn gestart en vinden dat zij de meest vernieuwende starter van Nederland zijn. De winnaar ontvangt 12.500 euro, landelijke bekendheid en een groot netwerk.
De finalisten van de editie 2014 zijn op 13 november bekend gemaakt. Tijdens een feestelijk startersevenement op 9 december in ’t Spant in Bussum is bekend gemaakt wie zich The Next Entrepreneur 2014 mag noemen: Laurens de Groot van Skycap.
> The Next Entrepreneur
> Annefrid Imenkamp (Chocstar) is The Next Entrepreneur 2012
> Erik Recter (Watcher Enterprises) winnaar verkiezing The Next Entrepreneur 2013
> Laurens de Groot (Skycap) winnaar The Next Entrepreneur 2014

MKB Idee-verkiezing

MKB-Nederland en KPN willen gezamenlijk ondernemers inspireren en verder helpen. We laten graag zien hoe je slimmer en effectiever kunt ondernemen door gebruik te maken van innovatieve ICT toepassingen. Met de MKB IDEE 2014-verkiezing halen we de slimste toepassingen naar boven en zetten die in het zonnetje. Niet alleen om ondernemers te belonen, maar vooral ook om andere ondernemers op nieuwe ideeën te brengen. De ondernemer die het slimst gebruik heeft gemaakt van bestaande ICT toepassingen wordt als winnaar gekroond. We zoeken een toepassing die in de eerste plaats verrassend is en daarnaast bijvoorbeeld geld of tijd bespaart, de mobiliteit vergroot, de klanttevredenheid verhoogt, of de bereikbaarheid en samenwerking verbetert. De prijs voor het beste MKB IDEE is media-aandacht voor de onderneming / de case ter waarde van 12.500,- euro.
In mei, september en oktober 2014 zijn per keer drie keer cases genomineerd. Deze negen zijn verder uitgewerkt door een professionele redacteur. Tussen 20 oktober en 9 november kon het publiek op hun favoriet stemmen. Hierna is het de beurt aan een vakkundige jury. De drie besten hebben op 27 november tijdens de Week van de Ondernemer in Amsterdam nog een keer hun case gepitcht voor de jury. Kinderopvang de Ronde Venen bleek de beste.
> www.mkbideeverkiezing.nl

MKB-Vriendelijkste gemeente

Derde editie, 2012-2013 (afgerond)

MKB-Nederland heeft in 2013 voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente georganiseerd. De prijs dient als oproep aan lokale overheden om zich in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en goed economisch beleid te voeren. De uitreiking brengt het nodige teweeg. Gemeenten voelen zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemers tot stand.

Stand van zaken
Eind november is de uitslag bekend gemaakt. Bergamabcht is er in opnieuw in geslaagd de titel mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland te veroveren. Bij de 36 grootste steden heeft Zwolle het stokje overgenomen van Helmond. Op deze pagina allerhande informatie over de verkiezing 2013.
De Telegraaf heeft een interactieve kaart gepubliceerd op de site met de Top-100 alle gemeenten.

Kijk ook hier:
> Bergambacht weer mkb-vriendelijkst, Zwolle beste stad (2012-2013)
> Bergambacht mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland (2010-2011)
> Koggenland mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland (2008-2009)

 Open voor 50-plus'

De beste kandidaat op de juiste plek. Dit lijkt een logisch uitgangspunt, maar ondanks het feit dat in het bedrijfsleven grote groepen werknemers boven de 50 jaar werken, blijkt het voor deze groep - als zij hun baan verliezen - moeilijk te zijn om weer een arbeidsplaats te vinden.

MKB-Nederland biedt branches, regionale afdelingen, lokaal partners en ondernemersverenigingen de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een topspreker. Deze topsprekers - met elk een eigen actueel ondernemersthema - bieden een inhoudelijke en relevante aanvulling voor een netwerk- of themabijeenkomst met leden. Ondernemers krijgen waardevolle tips en adviezen voor de dagelijkse ondernemerspraktijk.

Ben je een individuele ondernemer? Nodig dan ook een 50+er uit voor een gesprek als je een vacature hebt. Laat ons hier weten dat je ons op steunt door je naam en e-mailadres achter te laten. Wil je meer informatie of een voorstel voor een kandidaat? Laat dan ook je telefoonnummer achter.

MKB-Nederland hecht waarde aan een goed functionerende arbeidsmarkt, waar werknemers tot aan de pensioenleeftijd volledig en volwaardig participeren. Daarom wil MKB-Nederland met het project Actieplan ‘Werkgevers 50-plus’ bijdragen aan het creëren van meer kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep. Het actieplan sluit aan op de brede campagne van UWV Open voor 50-plus.Door het vergroten van het bewustzijn bij werkgevers ten aanzien van de meerwaarde van deze werknemers en de vooroordelen over de doelgroep wil MKB-Nederland bereiken dat werkzoekende 50-plussers meer kansen krijgen.
'De beste kandidaat op de juiste plek, dat kan net zo goed een 50-plusser zijn!'
> Mkb'er staat wel open voor 55-plusser bij sollicitatie
> Duizend bedrijven steunen werkgeverscampagne 'Open voor 50-plus'.

MKB Green Deal

Wat zijn de drempels die mkb-ers ervaren om energiezuiniger te ondernemen en hoe kunnen we deze wegnemen? Het antwoord hierop heeft MKB-Nederland samen met verschillende intermediaire organisaties (o.a. brancheverenigingen, lokale ondernemersorganisaties, gemeenten) in 21 verschillende Green Deal projecten vorm gegeven.

Bedrijven zijn op verschillende manieren aan de slag met simpele en efficiënte besparingsmaatregelen en hebben gebruik gemaakt van op een duurzame wijze opgewekte energie. Het doel van de projecten was om een aanpak te realiseren met simpele toepasbare maatregelen die daarna voor alle ondernemers eenvoudig zijn toe te passen.
Onderdeel van deze MKB Green Deal was in 2013 de verkiezing Easy to be Green Award, een prijs van MKB-Nederland en Essent voor de ondernemer die op eenvoudige wijze energiebesparende maatregelen in zijn bedrijf toepast. Slagerij Rutten werd beloond voor zijn inspanningen en ontving op 27 november 2013 de Award uit handen van jurylid en expert duurzaamheid Helga van Leur.
Alle ervaringen die zijn opgedaan in het project zijn gebundeld in het boekwerk ‘Groei slim, onderneem groen’, dat begin januari is overhandigd aan de voorzitter van de Green Dealboard Monika Milz.
> Wat is de MKB Green Deal
> Download hier 'Groei slim, onderneem groen'


Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). MKB-Nederland biedt kosteloze procesbegeleiding voor het KVO-B.
> Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen


Ondernemerskredietdesk

MKB-Nederland, VNO-NCW en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben gezamenlijk de Ondernemerskredietdesk (OKD) opgericht. De Ondernemerskredietdesk biedt ondersteuning aan ondernemers over het proces van ondernemingsplan tot kredietverlening en over mogelijke bancaire en alternatieve financieringsvormen voor ondernemers. Bovendien kunnen ondernemers die knelpunten bij het financieren van hun onderneming ervaren, hiervan melding maken bij de OKD. De meldingen worden gebruikt om financieringsbeleid met partijen (banken, andere financiers en de overheid) te bespreken
> Ondernemerskredietdesk
> Financieringswijzer

ElkeDagBeter

MKB-Nederland wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het midden- en kleinbedrijf. De Nederlandse beroepsbevolking gaat de komende jaren in omvang sterk afnemen, terwijl het aantal ouderen juist relatief sterk zal toenemen. Om te blijven presteren in een steeds concurrerender, mondiale economie moeten we allemaal langer, slimmer en ook meer gaan werken. Dit vraagt van de arbeidsmarkt goed opgeleide, flexibele en gezonde medewerkers van alle leeftijden.
Onderdeel van deze campagne is de Elke Dag Beter Award voor het vitaalste bedrijf van Nederland. Deze is inmiddels twee keer uitgereikt.
> Elke Dag Beter
> Hoppenbrouwers uitgeroepen tot vitaalste bedrijf van Nederland (2013)
> Koekjesbakkerij Veldt verkozen tot vitaalste bedrijf van Nederland (2014)


MKB Winstpunt

Vernieuwing is van toenemend belang voor de toekomst van ondernemers: het levert continuïteit en rendement op. Veel ondernemers komen, ondanks genoeg ideeën, niet toe aan vernieuwing. Vaak ontbreekt het aan tijd, een deskundig klankbord of een concrete aanpak. MKB-Nederland heeft de ambitie om vernieuwing in het mkb te stimuleren en ondernemers te begeleiden om op een effectieve manier concrete resultaten te behalen. Daarom is in samenwerking met de provincie Gelderland MKB Winstpunt opgezet.
> MKB Winstpunt

MKB in de regio

Region Map

Maak hieronder uw keuze voor een MKB kantoor in uw regio.