Vacatures

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Dit zijn momenteel onze vacatures:


Beleidssecretaris Transport, mobiliteit en infrastructuur (m/v, Den Haag)

De functie beleidssecretaris
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, standpuntbepaling en belangenbehartiging van het bedrijfsleven. MKB-Nederland en VNO-NCW zetten daarbij in op het bevorderen van goede regelgeving, concurrentie en een gelijk speelveld, wat immers van groot belang is voor een gezonde economische ontwikkeling en groei. U bent hierbij verantwoordelijk voor zowel nationale als Europese dossiers. U ontwikkelt beleidsvoorstellen en concrete standpunten en tracht deze in samenspraak met relevante organisaties te realiseren.

 

U bent secretaris van diverse commissies, waarin leden van MKB-Nederland en VNO-NCW participeren. U komt in deze functie op voor de belangen van ondernemingen en brancheorganisaties, aangesloten bij MKB-Nederland en VNO-NCW en richt u daarbij op politiek, beleidsmakers, overheden en marktpartijen. U weet de ontwikkelingen op het werkterrein snel te signaleren en te doorgronden om deze te vertalen naar mogelijke gevolgen en ondernemingsgerichte oplossingen.

 

Door het formuleren van heldere standpunten legt u vervolgens de basis voor onze belangenbehartigingprogramma's, naar nationale en Europese politiek en overheden. Op de voor deze functie relevante thema's werkt u nauw samen met collega's van MKB-Nederland en VNO-NCW en vertegenwoordigers van onze aangesloten leden(groepen) en regionale verenigingen. U vertegenwoordigt de belangen van het bedrijfsleven op nationaal niveau bij ministeries en politiek en bij de Europese instellingen en zusterorganisaties. De functie biedt u de mogelijkheid om met veel zelfstandigheid, maar vanuit het brede belang van ondernemend Nederland, te opereren.

 

Werkterrein
U zult het team versterken dat zich richt op de belangenbehartiging van het bedrijfsleven op de beleidsterreinen Fysieke Omgeving, Milieu en Energie. Dit is één van de vier teams van de directie Economische Zaken. Specifiek zijn wij op zoek naar een beleidssecretaris Transport, mobiliteit en infrastructuur. De beleidsvelden waarop de beleidsorganisatie van MKB-Nederland en VNO-NCW actief zijn, zijn talrijk. Verandering van portefeuilles van medewerkers en samenstelling van de beleidsteams komen veelvuldig voor. Van medewerkers wordt nadrukkelijk gevraagd breed inzetbaar te zijn.

 

Uw profiel

  • U beschikt over academisch werk- en denkniveau, een economische achtergrond en tenminste enkele jaren maar bij voorkeur een bredere relevante werkervaring op het ge-noemde werkterrein;
  • U beschikt over goede analytische en communicatieve vaardigheden, een vlotte pen, on-derhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht;
  • U heeft affiniteit met de beleidsinhoudelijke behoeften en knelpunten van het bedrijfsle-ven;
  • U heeft strategisch inzicht en gevoel voor verschillen in belangen, weet deze samen te brengen en tot heldere standpunten en ondernemersgerichte oplossingen te komen;
  • Uw werkwijze staat bekend als proactief, doelmatig, effectief en toegankelijk, zowel in voorbereiding als in resultaat en hebt een nieuws- en leergierige instelling;
  • U weet standpunten goed te communiceren naar de leden, ministeries, overheden, politiek en Europese instellingen;
  • U heeft goed gevoel voor/ bent bekend met politieke en bestuurlijke verhoudingen en be-sluitvormingsprocessen (nationaal en Europees).

Plaats in de organisatie
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de beleidsmatige expertise uit beide organisaties gebundeld in de directies Economische Zaken en Sociale Zaken, onderverdeeld in vijf expertiseteams.
U maakt deel uit van het team Fysieke Omgeving, Milieu en Energie. De standplaats is Den Haag.

 

Aanvullende informatie
Het is een interessante, veelzijdige maar ook veeleisende baan waarin uw expertise en creativiteit optimaal tot hun recht kunnen komen. U bent in deze rol actief betrokken bij een scala van onderwerpen van belang voor het Nederlandse bedrijfsleven uiteenlopend van zelfstandig ondernemers, mkb-bedrijven tot grote (multinationale) ondernemingen.

 

Informatie en sollicitatie
Uw sollicitatie en Curriculum Vitae stuurt u uiterlijk 5 oktober 2018 per e-mail naar
VNO-NCW en MKB-Nederland,
ter attentie van mevrouw Simone Steenvoort, hoofd HRM: hrm@vnoncw-mkb.nl