Vacatures

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Dit zijn momenteel onze vacatures:  

 

 

 

 

 

 

Gezocht: Ondernemende, overtuigende en resultaatgerichte senior beleidssecretaris Sociale zaken en onderwijs (v/m, fulltime, Den Haag)

 

Vacature senior beleidssecretaris Sociale zaken en onderwijs

 

De functie
In deze functie bij VNO-NCW en MKB-Nederland combineert u verantwoordelijkheid voor de belangenbehartiging op eigen dossiers met inbreng van uw denkkracht en economische en/of juridische expertise op een breed spectrum aan onderwerpen op het terrein van sociale zaken en onderwijs. 

 

U bent verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, standpuntbepaling en belangenbehartiging van het bedrijfsleven. U bent hierbij verantwoordelijk voor zowel nationale als Europese dossiers. In nauwe samenspraak met de leden zorgt u voor goede, conceptueel gedragen probleemanalyses en daarop toegesneden realistische, politiek haalbare beleidsoplossingen en maatregelen. Daarbij weet u standpunten goed te communiceren naar de leden, ministeries, overheden, politiek en Europese instellingen en draagt u zorg voor de lobby gericht op het realiseren van de gewenste beleidsveranderingen. 

 

Uw werkterrein zal in overleg bepaald worden en zal aansluiten bij uw expertise en ervaring, bijvoorbeeld onderwijsbeleid  met de nadruk op hoger onderwijs, sociale zekerheid of arbeidsrechtelijke onderwerpen. Kennis van en  bekendheid met de verhoudingen en besluitvormingsprocessen op (een van) deze terreinen vormen een pré.  Daarnaast ontwikkelt u op basis van gedegen analyse voorstellen voor de noodzakelijke hervorming van de arbeidsmarkt samen met collega’s met verschillende professionele achtergronden. 

 

In deze functie werkt u op een bijzondere positie als belangenbehartiger van bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten ondernemingen en brancheorganisaties. U richt zich daarbij op politiek, beleidsmakers, overheden, centrale organisatie van vakbonden en marktpartijen. Deze functie impliceert veelvuldig overleg met (grote) bedrijven en branches over in te nemen standpunten, maar ook met (top)ambtenaren, Kamerleden en Europarlementariërs en internationale organisaties zoals BUSINESSEUROPE . U vertegenwoordigt VNO-NCW en MKB-Nederland in organen als de SER en de Stichting van de Arbeid en voert overleg met centrale organisaties van vakbonden.   

 

Uw profiel 

 

 • U bent een academische opgeleid excellent econoom of arbeidsjurist en hebt relevante werkervaring; u beschikt over een scherp analytisch werk- en denkvermogen;  

 

 • U heeft affiniteit met de beleidsinhoudelijke behoeften en knelpunten van het bedrijfsleven en kunt u inleven in het ondernemerschap.  U spreekt en begrijpt de taal van ondernemers en heeft begrip voor hun afwegingen, van MKB tot multinational;

 

 • U heeft strategisch inzicht en gevoel voor verschillen in belangen, weet deze samen te brengen en tot heldere standpunten en ondernemersgerichte oplossingen te komen;

 

 • Uw werkwijze staat bekend als proactief, doelmatig, effectief en toegankelijk, zowel in voorbereiding als in resultaat en u hebt een nieuws- en leergierige instelling;

 

 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, een vlotte pen, onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht en weet standpunten goed te communiceren naar de leden, ministeries, overheden, politiek en Europese instellingen . U kunt zich uitstekend inleven in uiteenlopende idealen en belevingswerelden van politici en kunt deze verbinden met onze eigen standpunten;

 

 • U heeft goed gevoel voor/ bent bekend met politieke en bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen (nationaal en Europees). U kunt zich uitstekend inleven in uiteenlopende idealen en belevingswerelden van politici en kunt deze verbinden met onze eigen standpunten.

 

Deze vacature betreft een interessante, veelzijdige maar ook veeleisende baan voor het toptalent van Nederland met een behoefte aan verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en creativiteit die het verschil willen maken. U bepaalt vanuit deze rol mede de richting voor het brede scala van het Nederlandse bedrijfsleven, uiteenlopend van zelfstandig ondernemers, mkb-bedrijven tot grote (multinationale) ondernemingen en die rol is uniek.   

 

 

Informatie en sollicitatie 
Voor nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Guusje Dolsma (070-3490230 / dolsma@vnoncw-mkb.nl). Uw sollicitatie en curriculum vitae stuurt u uiterlijk 4 augustus 2017 per e-mail naar HRM van VNO NCW/MKB-Nederland, ter attentie van mevrouw Simone Steenvoort (070-3490340 / steenvoort@vnoncw-mkb.nl). 

 

naar boven  

 


 

 

 

 

Stageplek bij VNO-NCW en MKB-Nederland, in team Internationaal Ondernemen. Voor periode: 1 september 2017 t/m 31 januari 2018. Reageer nu!

 

Stage team Internationaal Ondernemen 

 

Omschrijving      

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn de grootste ondernemingsorganisaties van Nederland. De bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten bedrijven en brancheorganisaties vertegenwoordigen meer dan 90% van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. Samen maken zij zich sterk voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit gebeurt op zowel nationaal als internationaal niveau.   

 

Het team Internationaal Ondernemen (IO) is verantwoordelijk voor de lobby op internationale dossiers. Hieronder vallen zaken als export, diplomatie, handelspolitiek, IMVO en ontwikkelingssamenwerking.   

 

Functieomschrijving 

Het team IO is op zoek naar een stagiair die actief wil bijdragen aan de verschillende werkzaamheden binnen het team. Het team IO heeft een actieve rol in handelsbevordering vanwege haar participatie in economische missies en internationale bezoeken. Bij deze bijeenkomsten wordt nauw samengewerkt met verschillende ministeries, vooral met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De stagiair zal zich onder andere gaan bezighouden met:

 

 • Ondersteunen in de inhoudelijke voorbereiding van internationale bezoeken, seminars en economische missies;

 

 • Voorbereiden van gesprekken tussen de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland en ambassadeurs;

 

 • Ondersteunen van de stafleden van het team IO (o.a. bijstaan in de lobby, schrijven van artikelen);

 

 • Het bijwonen en het verslagleggen van vergaderingen in de Tweede Kamer inzake o.a. internationale handel;

 

 • Beantwoorden van informatieverzoeken van leden etc.

 

Wat bieden VNO-NCW en MKB-Nederland? 

Binnen het team heerst een open werksfeer, wat betekent dat je als stagiair actief zult worden begeleid. Eigen initiatief wordt niet alleen gewaardeerd, maar ook zeker gestimuleerd. Als medewerker van VNO-NCW en MKB-Nederland werk je veel samen met stakeholders uit zowel de publieke als de private sector. De stage biedt voldoende mogelijkheden om ervaring op te doen en kennis uit te breiden op het gebied van economisch beleid. Bovendien kan deze stage veel leuke en nuttige contacten opleveren! Gedurende de stage zal er ook voldoende aandacht worden besteed aan feedback door de stagebegeleider. Verder krijg je een nader overeen te komen stagevergoeding.   

 

Gevraagd profiel

 

 • Je bent bezig met je Master of rondt dit jaar je Bachelor af;

 

 • Affiniteit met zowel het bedrijfsleven als (internationale) politiek;

 

 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Een derde moderne taal is een pré, maar geen vereiste;

 

 • Heldere schrijfstijl en goede communicatieve vaardigheden;

 

 • Goede beheersing van Microsoft Office.

 

Interesse?

Stuur dan z.s.m. je cv en korte motivatiebrief naar Linda van Beek, manager van het team IO, via beek@vnoncw-mkb.nl. Voor vragen kun je ook telefonisch contact met haar opnemen via 070-3490443.    

 

naar boven

Lees meer over