sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Actieplan ‘Focus op vakmanschap’ zet goede koers in

14 april 2011
Actieplan ‘Focus op vakmanschap’ zet goede koers in

Het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ zet de goede koers in om in de jaren 2011-2015 het mbo-onderwijs te versterken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waarin ook MKB-Nederland zitting neemt, dat zij positief is over de plannen. Wel spreekt het bedrijfsleven haar bezorgdheid uit over het tekort aan aandacht voor de beroepspraktijkvorming en het teveel aan aandacht voor de vakken Engels, Nederlands en Rekenen.

Het actieplan stemt grotendeels overeen met de vorig jaar door het bedrijfsleven, onderwijs en kenniscentra ondertekende intentieverklaring (met afspraken o.a. over examinering en beroepspraktijkvorming). De verklaring sluit aan bij de voorgelegde plannen in ‘Focus op vakmanschap’ om onderwijsinstellingen te profileren, sectorale netwerken beter te benutten en examens voor beroepsgerichte vakken te verbeteren. Het bedrijfsleven is blij met het voornemen om leerkrachten te professionaliseren. ‘Het bezitten en onderhouden van up-to-date kennis van de praktijk van de beroepen is voor vakdocenten essentieel’, schrijft de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in de brief.

In de brief spreekt de Stiching ook haar zorgen uit. Onder andere over de tijd die over zal blijven voor de beroepspraktijkvorming van leerlingen. Het bedrijfsleven zet haar vraagtekens bij de verdere verplichtingen op het terrein van Engels, Nederlands en Rekenen. Deze eisen moeten de leerlingen niet verhinderen om een diploma te behalen voor beroepsonderwijs. Ook de plannen om mbo-opleidingen in te korten van vier naar drie jaar gaan veel te ver. De stichting stelt voor om hierbij onderscheid te maken tussen leerlingen die door willen stromen naar het hbo en leerlingen die na het mbo aan het werk willen gaan. Het kabinet moet in haar plannen rekening houden met deze dubbele functie van het mbo: voorbereiding op de arbeidsmarkt en doorstroom naar hogere niveaus (HBO).

Volgende week staat een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer gepland over dit onderwerp. 


> Lees de uitgebreide reactie van het bedrijfsleven op het actieplan ‘Focus op vakmanschap’

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.

Prinsjesdag 2015

Prinsjesdag 2015

Een terugblik op de derde dinsdag van september in woord én beeld. Inclusief nieuwsbriefspecial met belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven.