sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Aanpak kosten REACH is grote prestatie Mansveld'

02 maart 2015
'Aanpak kosten REACH is grote prestatie Mansveld'

De introductie van een pakket maatrelen om de hoge kosten voor REACH te verlagen, is een prestatie van formaat van staatsecretaris Mansveld, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het ontbreekt nog wel aan een duidelijk uitvoeringsplan. En ook zijn er veel kosten te besparen op het snijvlak tussen arbeidsomstandighedenwetgeving en REACH, stellen de ondernemersorganisaties.

Enkele kanttekeningen
Het bedrijfsleven onderschrijft de doelen van REACH: veilig omgaan met (gevaarlijke) stoffen en het vergroten van het concurrentievermogen van de industrie. Maar de uitvoering van dit beleid blijkt een tijdrovende en kostbare aangelegenheid voor bedrijven, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij zijn blij dat de staatssecretaris van Milieu wil doorpakken, maar plaatsen tegelijkertijd enkele kanttekeningen bij het pakket. Zo moet er wel een degelijk uitvoeringsplan komen en zullen afgesproken acties moeten worden gemonitord, aldus de ondernemersorganisaties in een brief aan Mansveld.

Kostenbesparing
Uit de plannen blijkt verder dat er veel kosten te besparen zijn in de relatie tussen arbeidsomstandighedenwetgeving en REACH. Zo is er volgens MKB-Nederland en VNO-NCW efficiency te behalen als de risicobeoordeling van stoffen niet per bedrijf, maar op sectorniveau worden beoordeeld. Zij wijzen Mansveld op de kennis en ervaring in het bedrijfsleven. MKB-Nederland en VNO-NCW willen met brancheorganisaties een programma REACH Services opzetten om branches en bedrijven in de gehele keten te ondersteunen. Zij hopen dat de staatssecretaris dit project wil meefinancieren.

De ondernemersorganisaties pleiten er verder voor dat op langere termijn meer ruimte komt voor een aanpak die uitgaat van risicobenadering. Bij gebrek aan goede gegevens worden nu een hele set aan verplichtingen opgesteld over hoe om te gaan met bepaalde stoffen. Maar, stellen zij, als na 2018 alle stoffen geregistreerd en de stoffen compleet zijn, dan kan een aantal REACH-verplichtingen worden geschrapt of vereenvoudigd.

Wat is Reacht?
REACH is een Europese verordening (wet die in alle landen van de Europese Unie geldt) over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Een nieuwe gezamenlijke reeks uitzendingen van MKB-Nederland en BNR's 'Zaken doen met' is weer van start gegaan!

Volg MKB-Nederland op Twitter