MKB NederlandMKB Nederland

Kamerleden op werkbezoek bij mkb-ambassadeurs topsectoren

01 september 2014
Kamerleden op werkbezoek bij mkb-ambassadeurs topsectoren

Wat houdt het topsectorenbeleid nu in de praktijk in? Wat gaat goed? Wat kan beter? MKB-Nederland en VNO-NCW hebben het initiatief genomen om middels werkbezoeken bij de verschillende ‘ambassadeurs’ die in de topsectoren het mkb vertegenwoordigen Kamerleden (woordvoerders economie/innovatie) van de verschillende politieke partijen beter inzicht te geven. In het werkbezoek van vandaag werd afgetrapt met PvdA-Kamerlid Jan Vos en voorzitter Michaël van Straalen en directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland bij Latexfalt in Koudekerk aan den Rijn en Prosensa uit Leiden.

Het topsectorenbeleid is nu ongeveer 3 jaar onderweg. Kleine topteams per topsector zijn de afgelopen jaren bezig geweest op verschillende onderdelen (onderzoek, innovatie, onderwijs, internationaal, regeldruk) actieagenda’s te formuleren. Ieder topteam bestaat uit een boegbeeld vanuit het grootbedrijf (Ceo's), een vertegenwoordiger vanuit het midden- en kleinbedrijf, vanuit een kennisinstelling en een hoge ambtenaar vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Veel mkb’ers zijn van nature creatief en vernieuwend. Veel grote bedrijven zijn ook als mkb-onderneming gestart. Maar mkb-bedrijven lopen door hun schaalgrootte ook tegen meer knelpunten aan dan grote ondernemingen. Het is lastiger financiering te krijgen en hun netwerk is te klein om contact te leggen met onderzoekers. De kracht van het topsectorenbeleid is juist dat er een kruisbestuiving op gang komt tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen als universiteiten, hogescholen of bijvoorbeeld TNO. Over de grenzen van de sectoren heen. Via de topsectoren kunnen ondernemers makkelijker contact leggen met onderzoekers en grotere bedrijven in binnen- en buitenland.

De topsectorenaanpak richt zich op gezamenlijke agenda's rondom onderzoek en innovatie, het verminderen van regeldruk, het benutten van talent en internationalisering. Uitganspunt is ons vermogen om te vernieuwen en te verbeteren: op internationaal niveau zijn we een innovatieve koploper met onze goed opgeleide beroepsbevolking en state-of-the-art kennis. Vaak gaat het daarbij om een aanpak op maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering.

De komende weken volgen nog bezoeken aan 

  • Van Rijsingen Groep in Helmond, NTS-Group in Eindhoven - met VVD’er Michiel van Veen
  • VAT Logistics in Rotterdam en Hatenboer in Schiedam – met CDA’er Agnes Mulder
  • Enraf Nonius in Rotterdam en Fabrique in Delft – met D66’er Kees Verhoeven

Foto vlnr: CEO Prosensa Hans Schikan, PvdA-Kamerlid Jan Vos, beleidssecretaris innovatie VNO-NCW en MKB-Nederland Thomas Grosfeld en voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.
fotograaf: Giovanni Smulders

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Cloud en virtuele veiligheid

Cloud en virtuele veiligheid

Stopcybercrime.nu! Naar schating van de politie was 40% van de Nederlandse ondernemers 't afgelopen jaar slachtoffer van cybercrime. Het virus kennen we intussen wel, maar er zijn meer vormen, zoals ransomware, defacing of e-fraud. Lees 't dubbelinterview van MKB-Nederland en TNO op pagina 10 van dit e-paper.

Sancties Rusland

Sancties Rusland

Op 29 juli heeft de EU een pakket sancties aangenomen tegen Rusland. RVO heeft een ondernemersloket voor vragen. MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en RVO organiseren een voorlichtingsbijeenkomst voor ondernemers op 21 augustus.