sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Zorg voor kosteneffectief Europees klimaatdoel'

23 oktober 2014
'Zorg voor kosteneffectief Europees klimaatdoel'

De Europese regeringsleiders buigen zich vanavond over een nieuw pakket klimaatdoelen voor 2030. Als deze doelen niet gericht zijn op de meest kosteneffectieve manier om de CO2-uitstoot te verminderen en onvoldoende de concurrentiepositie van internationaal concurrerende industrie borgen, zal dat grote negatieve consequenties hebben, waarschuwen ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

De ondernemingsorganisaties benadrukken dat zij de noodzaak van het terugdringen van de wereldwijde CO2-emissies om zo de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot een maximum van 2°C volledig onderschrijven. 'Om dat optimaal te kunnen doen moet een slimme en vooral kosteneffectieve aanpak worden gekozen want je kunt de klimaateuro maar één keer uitgeven', stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Tegelijkertijd noemen ze het belangrijk om in het oog te houden dat het Europese aandeel van de mondiale CO2-uitstoot op dit moment 11 procent bedraagt en de komende jaren verder zal dalen tot 8 procent in 2030.

Zolang er geen internationaal klimaatakkoord is, kunnen klimaatdoelstellingen die alleen in Europa gelden grote negatieve effecten hebben op bedrijvigheid en werkgelegenheid in Europa. Voor internationaal concurrerende bedrijven moet daarom gewaarborgd worden dat hun concurrentiepositie gehandhaafd blijft. Anders zal Europese productie vervangen worden door import uit het buitenland zonder dat de netto wereldwijde CO2- productie daalt.

Ook moet ervoor gezorgd worden dat CO2-reductie op de meest kostenefficiënte wijze wordt gerealiseerd. Het huidige systeem van drie doelstellingen op EU- en lidstaatniveau voor 2020 maakt het reduceren van CO2-uitstoot voor iedereen in Europa duurder zonder dat hierdoor minder CO2-uitstoot plaatsvindt. Eén doelstelling voor de gehele EU die gerealiseerd wordt via het emissiehandelssysteem is daarom beter, stellen de ondernemingsorganisaties. Zij roepen het kabinet ook op zich in te zetten voor noodzakelijke aanpassingen van het emissiehandelssysteem (ETS) om de concurrentie te borgen.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.

Volg MKB-Nederland op Twitter