sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

'Meer belastingbevoegdheden gemeenten is onwenselijk'

27 maart 2015
'Meer belastingbevoegdheden gemeenten is onwenselijk'

MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) om, in het kader van de belastingherziening, de gemeentebelastingen te verhogen en de rijksbelastingen op arbeid te verlagen. De Rfv wil ook geen begrenzing van de lokale lasten. De ondernemersorganisaties willen dit juist wel. Volgens hen is er lastenverlichting nodig en geen verschuiving van belastingen, want dat leidt niet tot meer groei en banen.

Geen enkele disciplinerende werking
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat de macronorm, die een grens stelt aan de totale OZB-opbrengst van alle gemeenten gezamenlijk, moet worden afgeschaft. Deze algemene norm heeft namelijk geen enkele disciplinerende werking op individuele gemeenten, aldus de ondernemersorganisaties. Zij bepleiten een micronorm, waardoor een gemeente de lasten niet harder mag laten stijgen dan met het inflatiepercentage, waarbij correcties voor volume-effecten zoals nieuwbouw zijn uitgezonderd.

OZB bedrijfspanden stijgt enorm
Dat zo'n micronorm hard nodig is, illustreert de enkele dagen geleden verschenen Monitor lokale lasten van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Uit die monitor blijkt dat er gemeenten zijn waarin de OZB-opbrengst van bedrijfspanden substantieel stijgt. In sommige gevallen met 10 tot 15, 19 en zelfs 29 procent, aldus de ondernemersorganisaties.

0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Eerste Hulp bij Innovatie

Eerste Hulp bij Innovatie

Innovatieve ondernemingen zijn winstgevender dan andere bedrijven. Als ondernemer moet je daarom blijven vernieuwen om te kunnen concurreren en groeien. Het boek Eerste Hulp bij Innovatie helpt je daarbij.

Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland. Lees hier meer