MKB NederlandMKB Nederland

'OESO zet standaard internationaal fiscaal raamwerk'

06 oktober 2015
'OESO zet standaard internationaal fiscaal raamwerk'

De OESO heeft na twee jaar het BEPS-project afgerond, vijftien rapporten met aanbevelingen die moeten leiden tot betere coördinatie van internationale winstbelasting van bedrijven. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden dat het internationale fiscale raamwerk gebaseerd blijft op de bestaande OESO standaarden. De meeste aanbevelingen sluiten daarmee goed aan bij het Nederlandse belastingsysteem.

MKB-Nederland en VNO-NCW stellen vast dat de OESO met het BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) -project de internationale fiscale standaard zet. De ondernemingsorganisaties benadrukken dat er geen Brusselse koppen op de OESO aanbevelingen mogen worden gezet. Dat zou een mondiaal <I>level playing field</I> frustreren. Een verplichte Europese vennootschapsbelasting of andere verdergaande maatregelen moeten daarom achterwege blijven.

Eerlijke concurrentie

Belangrijk uitgangspunt van BEPS is dat zowel dubbele niet-belasting als dubbele belasting in de toekomst moet worden voorkomen. De aanbevelingen moeten eerlijke concurrentie tussen ondernemingen bevorderen. Ook maakt OESO duidelijk dat gezonde belastingconcurrentie tussen landen van belang is en mogelijk moet blijven.

Samenhang

De vijftien rapporten die nu zijn gepubliceerd hebben tot doel om het internationale fiscale stelsel te versterken en zij moeten in samenhang met elkaar worden bezien. De aanbevelingen dragen eraan toe bij dat beter kan worden vastgesteld waar waarde wordt gecreëerd voor de belastingheffing. Ook komt er meer gegevensuitwisseling tussen de landen, waardoor deze belastingregels beter kunnen worden uitgevoerd.

Innovatiebox

Positief is dat het MKB onverkort toegang tot houdt de Nederlandse innovatiebox. Maar, het blijft een pijnpunt dat deze regeling op een aantal punten moet worden beperkt, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Hiervoor willen zij graag compenserende maatregelen. Innovatie moet namelijk méér worden gestimuleerd, niet minder, stellen de beide organisaties.


0 reacties op dit bericht

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Volg MKB-Nederland op Twitter

MKB Trends 2016

MKB Trends 2016

De wereld verandert in rap tempo. Ondernemers moeten inspelen op veranderingen. Ondernemersplatform Dutch Network Group, waar MKB Servicedesk onder valt, komt met het MKB Trendsrapport 2016: drie grote trends zijn komend jaar belangrijk. Op 1: Ondernemers zijn de nieuwe helden. Lees hier meer.