sluit dit venster Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Welke gemeente is de MKB-Vriendelijkste?

Ondernemer: laat uw mening horen!
MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing voor de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Deze verkiezing moet gemeenten stimuleren zich meer in te spannen voor ondernemers. Want ondernemers zijn van groot belang voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

MKB-Nederland: Ondernemersfonds moet ten goede komen aan ondernemers

10 mei 2012
MKB-Nederland: Ondernemersfonds moet ten goede komen aan ondernemers

MKB-Nederland wil dat gemeenten ondernemersfondsen niet gebruiken als verkapte bezuiniging, door de kosten van publieke taken af te schuiven op ondernemers.

Het fenomeen ondernemersfonds is in opmars, in ruim honderdvijftig gemeenten zijn de afgelopen paar jaar een of meerdere fondsen opgericht. Het gaat daarbij om geld dat de gemeente ophaalt via een voor alle ondernemers in een binnenstad, winkelgebied of op een bedrijventerrein verplichte belasting of heffing, bijvoorbeeld een opslag op de onroerende zaakbelasting of reclamebelasting. Het bedrijfsleven ontvangt deze middelen terug om in te zetten voor collectieve zaken, zoals promotie en marketing, maar ook meer veiligheid of gezamenlijke inkoop van diensten.

Een goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is alleen maar toe te juichen, vindt MKB-Nederland. Maar voorop moet staan dat gemeente haar publieke taken blijft financieren uit eigen algemene middelen. Het kan niet zo zijn dat de kosten hiervoor - als verkapte bezuiniging - via het fonds op het bord van ondernemers belanden. Ook mogen gemeenten niet eenzijdig besluiten een ondernemersfonds op te richten, de wens hiervoor moet altijd van ondernemers zelf uitgaan.

MKB-Nederland adviseert ondernemers om bij de oprichting van een ondernemersfonds samen met de gemeenten een overeenkomst op te stellen, een zogenoemd Service Level Agreement. Hierin staat voor welke publieke taken de gemeente financieel verantwoordelijk is. Een gezond midden- en kleinbedrijf is immers van groot belang voor het economisch klimaat in regio’s. “Bezuinigingen van lokale overheden mogen niet leiden tot lastenverzwaringen voor ondernemers.” Deze belofte van premier Rutte op het Jaarcongres van MKB-Nederland in 2010, brengt de mkb-koepel lokale overheden graag in herinnering.

Om ondernemersfondsen verantwoord in te zetten en oneigenlijk gebruik en wildgroei in de toekomst te voorkomen, koppelt MKB-Nederland haar expertise aan die van mkb-ondernemers die veel kennis en ervaring hebben met een ondernemersfonds. Tijdens een speciale masterclass donderdag 10 mei in Breukelen, bespreekt de mkb-koepel met hen een actieplan.

Eind vorig jaar eindigde na 2,5 jaar de Experimentenwet BIZ (bedrijveninvesteringszone), een van de meest populaire vormen van een ondernemersfonds. Het ministerie van economische zaken evalueert op dit moment die wet, MKB-Nederland is daar nauw bij betrokken. De ondernemersorganisatie stond destijds aan de wieg van de BIZ.

1 reacties op dit bericht

Eens wij helpen MKB-ers (www.firmfocus.biz) en horen vaak geluiden van ontevredenheid op dit gebied. Een SLA is op zich een goed idee maar komt het initiatief vanuit de gemeente en doen MKB-ers mee of niet. Omdernemers moeten zich dan goed verenigen om voldoende invloed te hebben op de overeenkomst. Zouden gemeentelijke staandaard dienstverlening niet beter landelijk kunnen worden vastgelegd?

reactie door dave op vrijdag 11 mei @ 9:13 uur

reageer op dit bericht

Reageer Uw reactie wordt op de site geplaatst.
MKB-Nederland behoudt zich het recht voor om reacties die niet aan de regels voldoen te verwijderen.

Meer nieuws

Voorzitter Michaël van Straalen

Voorzitter Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is de voorzitter van MKB-Nederland.
Lees meer over wie Van Straalen is en over zijn dagelijkse bezigheden op zijn persoonlijke pagina.

Op naar de 100.000

Op naar de 100.000

Op naar de 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Neem een kijkje op de website voor inspiratie, info, voorbeelden en de weg naar geschikte kandidaten.