MKB-Nederland: ‘Emissievrije zones binnensteden stap in goede richting’

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
09-02-2021

'Emissievrije zones voor binnensteden is een stap in de goede richting en kan - aangevuld door subsidie - ondernemers stimuleren om hun wagenpark verder te verduurzamen. Tegelijkertijd zijn er nog wel vragen over de haalbaarheid van de gestelde doelstellingen voor 2025. En het voorgestelde budget voor een subsidieregeling is nog volstrekt onvoldoende.' Dit zegt MKB-Nederland in reactie op de Uitvoeringsagenda die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat vandaag ondertekent met enkele gemeenten en brancheorganisaties.

 

Landelijke afspraken emmissievrije zones

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van uitstootgassen in onze binnensteden. MKB-Nederland onderschrijft het belang van deze afspraken. Ook ondernemers werken aan een groener wagenpark. Dat gemeenten en brancheverenigingen samen optrekken is een goede zaak; als rekening wordt gehouden met branchespecifieke omstandigheden vergroot dat het draagvlak. Het is goed dat er landelijke afspraken komen, zodat overal dezelfde voorwaarden gelden. Niemand zit te wachten op een lappendeken aan regels. Veel ondernemers hebben het op dit moment vanwege de coronacrisis echter ontzettend zwaar en hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Daarom moet er goed gekeken worden naar de haalbaarheid van de doelstelling in de Agenda voor het stellen van emissievrije zones vanaf 2025.

 

Subsidiebudget niet toereikend

Een subsidieregeling die er aankomt voor het vervangen van oudere, vervuilende bestelauto's voor emissievrije voertuigen zou zeker kunnen helpen bij het halen van de doelstelling. Echter, het voorgestelde budget voor deze regeling is volstrekt ontoereikend. Het totale budget is goed voor zo’n 44.000 emissieloze bedrijfsvoertuigen, terwijl het totale wagenpark zo’n 950.000 bestelauto’s telt, waarvan ongeveer een derde Euroklasse 4 of lager. Het rapport van Laura van Geest, voorzitter van de ambtelijke Studiegroep Klimaatopgave Green Deal, laat zelfs zien dat er in 2030 400.000 elektrische bestelvoertuigen nodig zijn om grotere gemeenten te bevoorraden. Met een aanschafsubsidie van totaal tussen de 2,6 miljard en 3,5 miljard euro tot en met 2030, ofwel honderden miljoenen per jaar. Daarmee vergeleken is eenmalig 185 miljoen euro peanuts en volstrekt onvoldoende. Wil de regeling daadwerkelijk effect hebben, dan zal het budget aanzienlijk vergroot moeten worden.

 

Ontheffingen nodig

Verder moeten er ontheffingsmogelijkheden komen voor ondernemers die in een emissievrije zone zijn gevestigd of afhankelijk zijn van de bedrijfsactiviteiten in zo’n zone en hun voertuig niet kunnen vervangen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende subsidiebudget is of te weinig aanbod in de Nederlandse wagenpark. Als we niet oppassen, worden deze ondernemers met een overmachtssituatie geconfronteerd als gemeenten vanaf 2025 nul-emissiezones voor stadslogistiek invoeren.