Strafheffing op gas rijdt nationale verduurzaming in de wielen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
24-05-2023

'Doe het groen hier in plaats van grijs elders’

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn op hoofdlijnen content met de recent gepresenteerde klimaatplannen van minister Jetten en het Nederlands bedrijfsleven schaart zich volledig achter de klimaatdoelen van het kabinet. Grote zorgen zijn er echter onder ondernemers over de strafheffing op onder meer gas die er komt. Dat is zeer onrechtvaardig voor duizenden ondernemers die hun gasverbruik wel willen verlagen, maar niet kunnen door het overbelaste elektriciteitsnet en een gebrek aan andere duurzame alternatieven.

 

‘Dit is niet alleen onrechtvaardig, het zorgt er in de praktijk ook voor dat veel maakbedrijven in veelal kwetsbare regio’s verder onder druk komen, en bijbehorende productie en CO2-emissies alleen maar verschuiven naar andere landen. Op die manier onze klimaatdoelen halen kán niet de bedoeling zijn. We willen groen hier in plaats van grijs elders.’ Dat schrijven de ondernemersorganisaties, mede namens tientallen brancheorganisaties, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer vooruitlopend op de behandeling van de klimaatplannen en een debat over de verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb) op 1 juni as.

 

Sprekende voorbeelden hoe ondernemers klem zitten

Bij de brief hebben de ondernemersorganisaties een selectie van zo’n 30 voorbeelden gevoegd uit de vele duizenden voorbeelden uit hun achterban van ondernemers die willen verduurzamen, maar klem zitten door o.a. de problemen op het elektriciteitsnet. Zij krijgen ondertussen wel met een hogere energiebelasting op gas van meer dan een miljard euro te maken vanaf komend jaar. ‘Dit ondermijnt -als we niks doen- volledig het draagvlak onder de energietransitie en voelt zeer onrechtvaardig zo lang er geen enkel handelingsperspectief is voor veel ondernemers. Dit kan het toch al negatieve sentiment over het beleid vanuit Den Haag alleen maar verder versterken.’

 

Waar het kabinet – mede op verzoek van de Tweede Kamer - vorig jaar nog heeft voorzien in een regeling om de hoge energiekosten te dempen (via de Tegemoetkoming Energiekosten), zien de ondernemersorganisaties nu een omwenteling in het beleid plaatsvinden waarbij de toch al hoge energierekening door de overheid verder wordt opgeschroefd.

 

Doelen worden gehaald

In de brief wijzen de ondernemersorganisaties er op dat de maakindustrie volgens de laatste planning met het nieuwe klimaatpakket van het kabinet de doelstelling van 55% CO2-reductie ruim haalt en zelfs uitkomt op 66% in 2030. Dit is zonder dat daarvoor de energiebelasting omhoog moet. ‘Deze bedrijven leveren daarmee ruimschoots hun fair share.’

 

Uitvoering is essentieel

In de brief vragen de ondernemersorganisaties verder aandacht voor met name het kleinere mkb en hoe dat beter kan worden ondersteund om snel te verduurzamen. Ook is er aandacht voor het op orde brengen van de uitvoering van alle plannen. Hierbij gaat het om tijdig op orde hebben van de benodigde vergunningen (stikstofproblematiek), energie-infrastructuur (netcongestie en toegang tot warmte- en waterstofnetten) én de beschikbaarheid van voldoende groene energie (wind op zee, groene waterstof, biobrandstof). Ze schreven hier eerder al een uitgebreide brief over aan de Tweede kamer. ‘Juist dat wordt doorslaggevend of we van Nederland een groene koploper kunnen maken en de doelen ook echt kunnen halen.’

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de problematiek? Lees hier de Kamerbrief of bekijk de lijst met voorbeelden of deze kaart van waar het in Nederland spaak loopt met de energietransitie.