MKB middenMKB midden

Ledenservice


MKB Servicedesk

De MKB Servicedesk beantwoordt vragen van leden van MKB-Midden. Hebt u een vraag waarop direct antwoord kan worden gegeven dan is dit geheel gratis voor leden. Hebt u een vraag waardoor onze specialisten langere tijd moeten investeren, dan ontvangen leden korting op deze dienstverlening.
Website: mkbservicedesk.nl
Voor ondernemersvragen is de MKB-Servicedesk te bereiken via telnr. 088-652 0020. 
Voor vragen over het lidmaatschap van MKB-Midden kunt bellen naar telnr. 088-652 0026.

Links

Om u op belangrijke terreinen verder op weg te helpen, heeft MKB-Midden voor u alle belangrijke links op een rij gezet, gerankschikt naar onderwerp:

Service

MKB-Nederland werkt met diverse (non-)profit organisaties samen aan initiatieven die het ondernemersklimaat in Nederland kunnen verbeteren en biedt enkele concrete ledenvoordelen. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden.

Normenkader dienstverlening voor gemeenten: ‘Bewijs van goede dienst’

De huidige crisis vraagt om een snelle en professionele dienstverlening van gemeenten aan bedrijven. Dat trekt bedrijven bijvoorbeeld sneller over de streep om te investeren.
Met behulp van het ‘Bewijs van goede dienst’ meet de gemeente de kwaliteit van haar dienstverlening en bepaalt vervolgens waar verbeteringen nodig zijn. De resultaten van deze zelfscan worden vertaald naar afspraken met het lokale bedrijfsleven over de dienstverlening, zoals het op tijd afgeven van een vergunning, afstemmen van controles, het snel geven van goede informatie en een goede website. In het Bewijs van goede dienst presenteert de gemeente haar verbeteracties aan het bedrijfsleven.
Kijk voor meer informatie op: www.bewijsvangoededienst.nl of klik op:
Bewijs van goede dienst (pdf)
Bewijs van goede dienst: toelichting (pdf)
Normenkader voor bedrijven (pdf)

Herstructurering bedrijventerreinen

Provincies stellen momenteel programma’s op voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Daarvoor krijgen zij geld van de rijksoverheid, op voorwaarde dat het regionale bedrijfsleven bij de plannen wordt betrokken.
Het is dus van belang goed vinger aan de pols te houden en te zorgen dat de belangen van eigenaren/gebruikers goed worden bediend. Om regionale organisaties daarbij van dienst te zijn, heeft MKB-Nederland in deze Praktijkinfo de belangrijkste regionale uitgangspunten en randvoorwaarden op een rij gezet.

Parkmanagement: moet het mooi of functioneel?

Steeds vaker overweegt de overheid - vooral bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen of bij herstructurering - om een vorm van parkmanagement verplicht te stellen. MKB-Nederland, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Koninklijke Metaalunie zetten in deze Praktijkinfo de belangrijkste punten op een rijtje.

Boeven op de Loonlijst

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een in 1992 opgericht samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven gericht op het aanpakken van criminaliteit waar het bedrijfsleven slachtoffer van wordt. Het NPC is samengesteld uit een ongeveer gelijk aantal vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. De Minister van Justitie is voorzitter van het platform, de voorzitter van VNO-NCW is vice-voorzitter. Klik hier en lees meer op PDF bestand. 

E-book 'Eerste Hulp bij online ondernemen'

Op het internet liggen veel kansen te wachten voor u als ondernemer. Dit e-book ondersteunt bij de eerste stappen op weg naar online rendement. U leert hoe u geld verdient met uw website, beter zichtbaar wordt in zoekmachines en bespaart op kantoorkosten. Zowel beginnende als gevorderde online ondernemers kunnen rekenen op handige tips, adviezen en informatie en verhalen van online collega's. U kunt hier de richtlijnen gratis downloaden en het boekje bestellen. Leden van MKB-Nederland krijgen korting.

Handreiking Lokaal Vrijetijdsbeleid

Voor u ligt de Handreiking Lokaal Vrijetijdsbeleid. Dit document maakt u stap voor stap wegwijs in de wereld van (beleid voor) de lokale vrijetijdssector. Zodat u als ambtenaar of bestuurder na het lezen van dit stuk zelf aan de slag kunt met het opstellen van een lokaal vrijetijdsbeleid voor uw gemeente. In hoofdstuk 3 vindt u de stappen één voor één toegelicht: van een inventarisatie en analyse van de ‘status quo’ in uw gemeente, via een visie op de toekomst van de vrijetijdsindustrie naar locatieprofielen en actieplannen. Klik hier en lees meer op PDF bestand.

Nota Lokaal Toezicht

Gemeenten moeten aan de slag met toezicht! De toezichtlasten moeten omlaag, en tenminste met 25%. Goede ondernemers mogen niet vaker dat één keer per jaar gecontroleerd worden door een gemeentelijke of regionale toezichthouder en de controles moeten voldoen aan de zes principes van goed toezicht. Dat is de boodschap die het bedrijfsleven, verwoord in deze nota. Klik hier en lees meer op PDF bestand

Lokaal samenwerken voor sterke winkelgebieden

Een winkelgebied lokt consumenten als er voldoende aanbod en diversiteit is van winkels. Ondernemers dragen zorg voor het onderhoud van hun pand en een aantrekkelijke pui. Voor andere doorslaggevende factoren zijn ze afhankelijk van de lokale overheid. Deze is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en voor de kwaliteit van winkelstraten. Klik hier en lees meer op PDF bestand.

Ondernemersgerichte Algemene Plaatselijke Verordening

Het voorstel een ondernemersvriendelijke verordening te maken met minder vergunningen kwam
van Tweede Kamerlid Ger Koopmans tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de aanpak
van regeldruk in juni 2006. De uitdaging om meer concrete suggesties te doen voor het aanpassen
van locale vergunningen is in het kader van het project Vereenvoudiging Vergunningen met
enthousiasme opgepakt. Het aanvragen van vergunningen is voor ondernemers immers een
tijdrovend en daarom kostbaar proces. Bovendien blijkt uit de praktijk dat de vele vergunningen
de mkb-onderrnemer vaak onnodig hinderen in het uitoefenen van zijn of haar bedrijf en het
doorvoeren van innovaties. Klik hier en lees meer op PDF bestand

Eerste Hulp bij Innovatie

Eerste Hulp bij Innovatie

Innovatieve ondernemingen zijn winstgevender dan andere bedrijven. Als ondernemer moet je daarom blijven vernieuwen om te kunnen concurreren en groeien. Het boek Eerste Hulp bij Innovatie helpt je daarbij.

Agenda