sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

MKB-Arbeidsvoorwaarden

Deskundige hulp bij arbeidsvoorwaarden

 MKB-Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden u deskundige ondersteuning bij het personeelsbeleid van uw bedrijfstak en de daarbij behorende ondernemingen. Het goed regelen van arbeidsvoorwaarden als loon, functiewaardering, werktijden, verlofregelingen, arbeidsomstandigheden en pensioen stelt de werkgever in staat de bedrijfsvoering te optimaliseren en werknemers te motiveren. Een cao of een bedrijfseigen arbeidsvoorwaardenregeling is daar een geschikt instrument voor.

Bekijk hier de produkten en diensten van MKB-Arbeidsvoorwaarden

Brancheorganisaties die ondersteuning zoeken bij personeelsvraagstukken, kunnen direct terecht bij ons, voor onder andere:
 • het onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden
 • het adviseren over de inhoud of het proces
 • het inventariseren van knelpunten en aandragen van verbeteringen
 • het verzorgen van een helpdesk voor werkgevers
 • het maken van cao-teksten
 • het opstellen van een personeelshandboek
 • het aanvragen van AVV, of te wel een algemeen verbindend verklaring
 • het ondersteunen bij pensioenvraagstukken
 • het voor u deelnemen in een pensioenfonds
 • het opstellen en begeleiden van een arbocatalogus
 • het introduceren van sociaal slimmer werken

Lees de dossiers van de adviseurs

Blijf op de hoogte via de Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief met de loonstijging in de mkb-bedrijfstakcao's, nieuwe wetgeving, jurisprudentie en een rondje langs de cao-velden.

> Archief nieuwsbrieven tot jaargang 3 

Cao-loostijdperk

Steeds  meer cao's krijgen te maken met het fenomeen cao-loos tijdperk. MKB-Arbeidsvoorwaarden vat hier voor u samen waar u dan allemaal rekening mee moet houden. 

Ontmoet ons op Google + en Facebook

Zoek ons op Google+  sluit ons in je cirkel en blijf op de hoogte of discussier en ontmoet collega arbeidsvoorwaarden specialisten, branchegenoten of ondernemers die informatie delen.

Leergang MKB-Arbeidsvoorwaarden

Meester worden in arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen? Volg dan de Leergang MKB-Arbeidsvoorwaarden. Collectieve arbeidsvoorwaarden vormen een belangrijk deel van de loonkosten in een bedrijf(stak). Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Een veelheid aan veranderende belangen moet aan de cao-tafel in evenwicht worden gebracht, bij voorkeur in een goede onderhandelingssfeer. Dit vergt veel kennis en inzet en ook creativiteit van alle betrokkenen, zonder daarbij de sociaaleconomische belangen uit het oog te verliezen. In de "Leergang MKB-Arbeidsvoorwaarden" komen alle aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aan bod. De psychologie van het onderhandelen en de vraag hoe met belangenconflicten en meningsverschillen wordt omgegaan, maken – naast inhoudelijke verdieping - onderdeel uit van het programma.

Vele vakbondsbestuurders en werkgeversonderhandelaars gingen al voor om nieuwe kennis op te doen en hun expertise van cao onderhandelaar verder te professionaliseren. Samen kennis opdoen als de ultieme basis van co creatie aan een cao of juist het samen leren waar de verschillen liggen en waarom die verschillen er zijn. Het bikkelhard onderhandelen als noodzaak of juist verkeerde strategie. Met de juiste kennis en expertise maakt u beslissende afwegingen en komt tot nieuwe cao resultaten.

De leergang is ontwikkeld door MKB-Arbeidsvoorwaarden van MKB-Nederland in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, verbonden aan Universiteit van Amsterdam.

De negende editie is voorjaar 2014 van start gegaan. In zes bijeenkomsten in de periode maart-juni, geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een aspect van collectieve arbeidsvoorwaarden, toegespitst op de belangen van het midden- en kleinbedrijf. Denk maar aan de noodzaak tot gezond langer doorwerken, de aanpassing van pensioenregelingen, én innovatie van het instrument 'cao'.

Hoofdonderwerpen

 • Cao-vernieuwing, modernisering, sociale innovatie in samenhang met Flexicurity en flexibel belonen;
 • Cao-wetgeving, juridische kaders en ankers zoals algemeen verbindend verklaren en driekwart dwingend recht;
 • Pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde en de invulling hiervan door bedrijfstakpensioenfondsen;
 • Psychologie van het onderhandelen in de praktijk;
 • Europese integratie en arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en de rol van de loonheffingen en die van de belastingdienst bij cao's;
 • De praktijk van cao-onderhandelingen in het mkb en de actualiteit in de polder.

Let op: er is slechts plaats voor maximaal 20 deelnemers.
> Meer informatie Leergang MKB-Arbeidsvoorwaarden

It takes 2 to tango, jaarlijks symposium

2013: Sociale partners vernieuwen de arbeidsmarkt
MKB-Nederland en Achmea organiseerden op op 1 oktober voor de tweede keer een symposium voor en met sociale partners. Dit keer stondde vernieuwing van de arbeidsmarkt en de rol van sociale partners daarin centraal.
Lees hier het verslag.

2012: De polder leeft!
Onder deze titel organiseerden MKB-Nederland en Achmea op de vooravond van de verkiezingen, op 11 september 2012, een eerste treffen van de spelers in de centrale polder. De bijeenkomst stond in het teken van het ontslagrecht, flexibiliteit en de verhoudingen in de polder.
Lees hier het verslag over de polder die volop leeft!
Lees ook de column van Ineke de Deugd met haar reflectie op de polderdans.

Uitgelicht

Plaats- en tijdongebonden nieuw werken
Werkgevers en werknemers zijn in de praktijk nog vaak huiverig om meer plaats- en tijdongebonden te werken. Ze denken niet aan alle regels te kunnen voldoen. Zo zijn er veel vragen over bijvoorbeeld de arboregels die niet alleen voor thuiswerkers gelden maar intussen ook voor mensen die in een internetcafé of bij een klant aan het werk zijn.
Het Nieuwe Werken is een oplossing voor de spitsproblematiek. Tegelijkertijd genieten ondernemers kostenvoordelen en sluit de manier van werken aan bij de wensen en werkstijl van de nieuwe generatie, vooral in de diensten-, bestuur- en kennissector.
MKB-Arbeidsvoorwaarden verbindt het nieuwe werken aan het thema De Nieuwe Arbeidsrelatie. Vertrouwen en vrijheid tussen werknemer en ondernemer is goed voor minder bureaucratie, betrokkenheid, plezier in het werk, innovatie en hogere productiviteit. Daar staat dan loon naar werk tegenover.

Meer weten? Kijk in ons dossier:
> het nieuwe slimmer werken
Voor meer informatie over het nieuwe werken en mobiliteit, kijk ook eens op:
> www.werkenvervoer.nl
Voor informatie over gezond en veilig nieuw werken
> het nieuwe werken veilig en gezond
> brochure veilig en gezond

Dossiers

Onderhandelen
Wist u dat u door kennis van gelaatsuitdrukkingen voor een belangrijk deel onderhandelingen in een business deal of aan de cao-tafel kunt bepalen? MKB-Arbeidsvoorwaarden organiseert workshops en cursus 'Luisteren met je ogen'.
> dossier

Arbeidsvoorwaarden
MKB-Arbeidsvoorwaarden geeft u professioneel advies en directe ondersteuning bij uw arbeidsvoorwaarden beleid.
> dossier
> Productblad Helpdesk Arbeidsvoorwaarden
> Productblad Handboek Arbeidsvoorwaarden

Arbocatalogus
MKB-Arbeidsvoorwaarden ondersteunt het opzetten en implementeren van een Arbocatalogus binnen uw branche!
> dossier

Werkkostenregeling
Welke gevolgen heeft de nieuwe regeling voor vergoedingen en verstrekkingen voor de arbeidsvoorwaarden?
> dossier
> Productblad Workshop Werkkostenregeling

De Nieuwe Arbeidsrelatie
Hoe kunnen de arbeidsvoorwaarden meebewegen met 'Het nieuwe werken'?
> dossier
> Productblad Het nieuwe slimmer werken

Cao
MKB-Arbeidsvoorwaarden helpt u met de onderhandelingen bij, het adviseren over en het coördineren van uw cao!
> dossier
> Productblad Cao-ondersteuning

Pensioen
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Een herdefiniering van de pensioenovereenkomst in het licht van het pensioenakkoord is noodzakelijk. MKB-Arbeidsvoorwaarden ondersteunt met advies, cao onderhandelingen over de pensioenovereenkomst of bestuurlijke expertise voor uw pensioenfonds.
> dossier
> lees meer

Overige nuttige informatie
> Infoblad Handreiking inzetten stagiair
> Infoblad Handreiking aannemen werkzoekenden
> Infobladen Werknemers met een bijzondere aanleg:

CAO-commissie

Binnen MKB-Nederland zijn ca. 115 organisaties aangesloten die één of meer cao´s voor hun leden afsluiten. Om de drie maanden komen de bij cao-onderhandelingen betrokken personen, zoals bestuurs- en directieleden, beleidsmedewerkers, cao-onderhandelaars en cao-delegatieleden van brancheorganisaties bijeen in de cao-commissie. Vanuit MKB-Nederland worden zij geïnformeerd over de (actuele) stand van zaken op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming in brede zin. Actuele onderwerpen worden thematisch en inhoudelijk nader toegelicht. Tevens biedt de cao-commissie de ruimte voor collegiale uitwisseling van ervaringen ter bevordering van de eigen gedachtevorming.
> vergaderschema 2014 CAO-commissie

Column Leon

Column Leon

Duurzaamheid en beren een blog over duurzame inzetbaarheid van morgen in een toekomstige turbulentie... 

Column Ineke