MKB zuidhollandMKB zuidholland

Projecten MKB Zuid-Holland

Jaarlijks geven wij concrete invulling aan de beleidsthema’s door lobby en activiteiten met de lokale en regionale overheid. Voortdurend zijn we in overleg met overheid, politiek, kennisinstituten en overige organisaties om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en het behoud van het ondernemerschap.


Regionale Projecten

Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg
Veilige regio met cameratoezicht
Een Gezonde Economie door vermindering van lokale regelgeving

En verder:

> Stimuleren innovativiteit in het ondernemerschap: Ondernemersprijs Haaglanden
> Een Ondernemersgerichte Overheid door grenzeloos denken en doen
> Haaglanden op de Kaart: Intentieverklaring: “Toerisme zonder grenzen (pdf)
> Het versterken van toeristische- en recreatieve mogelijkheden in de regio Haaglanden
> Een Gezonde Economie door vermindering van lokale regelgeving
> Onderwijs en arbeidsmarkt
> Project Leren en Werken (in Den-Haag en Rijn-Gouwe), De Regioregisseur Haaglanden
> Regionale samenwerking detailhandelsbeleid: Winkelraad Haaglanden


Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg

Bent u die werkgever die op zoek is naar een gemotiveerde werknemer en bereid is een jongere te helpen aan een passende (leer)baan of stage in het midden- en kleinbedrijf?
Werkgevers, Onderwijs en jeugdhulpverlening in Haaglanden hebben de handen ineengeslagen om jongeren uit de jeugdzorg voor te bereiden op een zelfstandige toekomst.
> meer informatie over het project 'Open deuren voor jongeren uit de jeugdzorg' in Haaglanden


Veilige regio met cameratoezicht

MKB Zuid-Holland is In overleg met gemeente en politie om meer prioriteit te leggen op veiligheid en criminaliteisbeheersing in Zuid-Holland. 
> Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
> Bedrijventerreinenstrategie: Project KVO-BEen Gezonde Economie door vermindering van lokale regelgeving

Onderzoek naar de bureaucratie in de gemeente. Indicatoren: dienstverlening, deregulering en toezichtlasten.
Onderzoek ‘Paarse Krokodil’ pdf


MKB in de regio

Region Map

Maak hieronder uw keuze voor een MKB kantoor in uw regio.

Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland. Lees hier meer

Volg MKB-Nederland op Twitter