MKB noordMKB noord

What's in it for You?!

Op het gebied van belangenbehartigingheeft MKB-Noord een duidelijk gemeenschappelijk doel: een optimaal ondernemingsklimaat in Noord-Nederland.

Omdat we vrijwel altijd hetzelfde belang en dezelfde visie hebben als VNO-NCW Noord, voeren we onze lobby zo veel mogelijk onder gezamenlijke vlag: twee verenigingen, één lobby; In deze brochure vindt u een beknopte weergave van de belangrijkste resultaten die in 2014 zijn bereikt en de ambities die wij voor het komende jaar hebben. Ook treft u in het kort de belangrijkste resultaten van VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag en Brussel.

Denk, discussieer en beslis mee!
Ondernemerspanel

Als MKB-Noord zijn we voortdurend bezig om leden nog meer te betrekken bij onze rol als belangenbehartiger richting overheid en politiek. Om u de kans te geven actief mee te praten over actuele noordelijke beleidsthema’s, hebben wij een ondernemerspanel opgezet.

Wij nodigen u van harte uit u aan te melden voor het ondernemerspanel om zo mee te praten en te denken over een nog beter ondernemersklimaat in Noord-Nederland.

Meepraten via sociale media kan ook: Twitter, Facebook of via LinkedIn