MKB noordMKB noord

Hoofddoelen 2014

De lobby en activiteiten van MKB-Nederland Noord zijn gericht op een modern en kansrijk ondernemersklimaat voor ondernemers en werkgevers in het midden- en kleinbedrijf. Zes brede thema’s omschrijven de belangenbehartiging en dienstverlening. In de onderliggende dossiers zijn deze per onderwerp verder uitgewerkt.