sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

Vacatures bij MKB-Nederland

MKB-Nederland is altijd op zoek naar enthousiaste collega’s die zich willen inzetten voor het belang van het midden- en kleinbedrijf. Op deze pagina vindt u de actuele vacatures. Open sollicitaties zijn ook altijd van harte welkom. U kunt deze sturen naar Karlo Drenkelford

Vacatures

1. (Junior) Secretaris Sociale Zaken v/m, fulltime, Den Haag

De functie
VNO-NCW en MKB Nederland voeren voor het bedrijfsleven een actieve lobby richting overheid en politiek. Onder meer inzake arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen, kortom: alle dossiers die het werkgeverschap betreffen. Naast de rechtstreekse politieke lobby wordt in dit verband veel onderhandeld met centrale organisaties van vakbonden.

De medewerker die wij zoeken is in staat om op deze beleidsterreinen uitdagende en nieuwe visies te ontwikkelen, en deze om te zetten in concrete actieve belangenbehartiging. Het accent zal voor deze medewerker liggen op een selectie van arbeidsmarkt- en arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken.

U bent op de hierboven genoemde onderwerpen het aanspreekpunt voor de aangesloten ondernemingen en branches van VNO-NCW en MKB-Nederland, maar ook voor (politieke) beleidsmakers, overheden en maatschappelijk relevante organisaties.

U weet de ontwikkelingen op uw werkterrein te vertalen naar de gevolgen en consequenties voor onze achterban. Van u wordt gevraagd heldere oplossingen te formuleren en te communiceren naar nationale en Europese politiek en overheden.
U bent in staat om deze oplossingen daadwerkelijk vertaald te krijgen in beleid en regelgeving.
Dat betekent veelvuldig overleg met (grote) bedrijven en branches over in te nemen standpunten, maar ook met (top)ambtenaren, Kamerleden, Europarlementariërs en vertegenwoordigers van belangengroeperingen. U adviseert het bestuur van VNO-NCW over in te nemen standpunten. U stemt deze werkzaamheden af met uw leidinggevende, de Teammanager van het expertiseteam Sociale Zaken.

U vertegenwoordigt VNO-NCW en MKB Nederland in voorkomende gevallen in organen als de SER en de Stichting van de Arbeid.

Uw profiel

  • U beschikt over een afgeronde academische opleiding met bij voorkeur een economische , juridische of bestuurskundige achtergrond. U heeft inmiddels drie à vier jaar relevante werkervaring opgedaan op het genoemde werkterrein of in een vergelijkbare omgeving;
  • Uw werkwijze staat bekend als proactief, doelmatig, effectief en toegankelijk, zowel in voorbereiding als in resultaat. Initiatief, kwaliteit en klantgerichtheid zijn hierin uw voorwaarden voor succes;
  • U beschikt over uitstekende analytische vaardigheden, communicatieve kwaliteiten, een vlotte pen en overtuigingskracht;
  •  U kent de beleidsinhoudelijke behoeften en knelpunten van het bedrijfsleven als geheel, van verschillende sectoren en grote en kleine ondernemingen. U bent in staat deze belangen samen te brengen en tot heldere standpunten te komen;
  • U hebt gevoel voor/ bent bekend met politieke en bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen (nationaal en Europees), hebt beïnvloedingsvermogen en onderhandelingsvaardigheden.
  • U bent in staat om in teamverband te werken samen met experts op andere beleidsterreinen, zo mogelijk ook projectmatig.

Plaats in de organisatie
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de beleidsmatige expertise uit beide organisaties gebundeld in de directie Beleid en onderverdeeld in zes expertiseteams, elk onder leiding van een teammanager. U maakt deel uit van het team Sociale Zaken. Uw standplaats is De Malietoren in Den Haag.

Aanvullende informatie
Het gaat om een interessante, veelzijdige maar ook veeleisende baan waarin uw verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit optimaal tot hun recht kunnen komen. Bij uitstek geschikt als tweede stap in uw carrière. U bepaalt vanuit deze rol mede de richting voor het brede scala van het Nederlandse bedrijfsleven uiteenlopend van zelfstandig ondernemers, MKB-bedrijven tot grote (multinationale) ondernemingen en die rol is uniek.
VNO-NCW biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de aard van de functie, uw profiel, achtergrond en werkervaring. Het betreft eerst een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vaste aanstelling. Lees meer over ons op: www.vno-ncw.nl en www.mkb.nl Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Informatie en sollicitatie
Voor nadere inlichtingen over de inhoud en achtergronden van de functie, kunt u contact opnemen met de heer T. Schoenmaeckers (teammanager) op 070-3490214 of schoenmaeckers@vnoncw-mkb.nl

Uw sollicitatie en Curriculum Vitae stuurt u uiterlijk 12 november 2014 per mail aan de heer
K.J. Drenkelford (HR manager):
drenkelford@vnoncw-mkb.nl

 

2. Het Brusselse kantoor van VNO-NCW en MKB-Nederland is voor de periode van 1 februari t/m 30 juni 2015 op zoek naar een enthousiaste en gedreven stagiair(e).

Kantoor Brussel
Ten behoeve van de behartiging van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in de Europese Unie, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een gezamenlijk kantoor in Brussel. Van daaruit worden contacten onderhouden met o.a. de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, collega-werkgeversorganisaties uit andere EU-lidstaten en met de Europese koepels van werkgeversorganisaties zoals BUSINESSEUROPE en UEAPME.

Opdrachtomschrijving
De stagiair(e) zal tijdens de stageperiode onder andere de volgende activiteiten verrichten:

  • Monitoren van de besluitvormingsprocedures van de EU en het screenen van de Europese actualiteiten op de voor het Nederlands bedrijfsleven relevante punten
  • Ondersteunen van de stafleden van kantoor Brussel (o.a. bijstaan in de lobby, schrijven van artikelen)
  • Het bijwonen en het verslagleggen van commissievergaderingen van het Europees Parlement
  • Beantwoorden van informatieverzoeken van leden etc.

Gedurende de stageperiode zal de stagiair(e) actief begeleid worden. Hierbij zal er o.a. achtergrondinformatie worden gegeven omtrent de dagelijkse praktijk van de Europese instellingen. De stagebegeleider zal feedback geven over het functioneren van de stagiair tijdens de voortgang van de stage. In overleg is het mogelijk om eigen accenten aan te brengen in de invulling van de stage.

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde student (derde jaar bachelor of master) die tijdens de gehele stageperiode ingeschreven staat bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Affiniteit met, en kennis van de Europese Unie en/of het Nederlands bedrijfsleven zijn absoluut een pre.

De vergoeding en onkostenvergoeding zullen nader worden overeengekomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bram Borgman (borgman@vnoncw-mkb.nl; +32 2 510 08 72) of Eric Gilbers (gilbers@vnoncw-mkb.nl; +32 2 510 08 74).

Uw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk voor donderdag 19 november 2014 via brussel@vnoncw-mkb.nl of op onderstaand adres.

VNO-NCW / MKB-Nederland
Archimedesstraat 5, bus 4
B-1000 Brussel
België

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Waarom zijn de Staten en Waterschappen belangrijk voor het bedrijfsleven? Wat zijn de landelijke standpunten?

Resultaat 2013 inzet 2014

Resultaat 2013 inzet 2014

Bekijk hier wat MKB-Nederland in 2013 heeft bereikt en onze doelen voor dit jaar.