MKB NederlandMKB Nederland

Kosten en verantwoordelijkheden voor personeel

Kosten en verantwoordelijkheden voor personeelDe kosten en verantwoordelijkheden voor personeel zijn de laatste tien jaar behoorlijk toegenomen. Met name de verantwoordelijkheden rond het voorkomen van ziekteverzuim en de reïntegratieverplichtingen zijn een reden voor ondernemers om minder mensen aan te nemen. De kosten zijn sterk toegenomen door stevige verhogingen van de pensioenpremies en de werkgeversbijdrage voor zorgkosten. Ondernemers kunnen deze kosten niet beïnvloeden, maar worden wel geconfronteerd met jaarlijkse kostenstijgingen. Het effect op de arbeidsmarkt is groot aangezien ondernemers steeds minder bereid zijn om personeel aan te nemen.

doel

MKB-Nederland is van mening dat ondernemers kosten en verantwoordelijkheden kunnen dragen die door henzelf te beïnvloeden zijn. Door een duidelijkere verantwoordelijkheid nemen ondernemers sneller personeel aan en kan participatie in Nederland toenemen.

Stand van zaken

In mei 2008 heeft MKB-Nederland een onderzoek gepresenteerd waaruit de niet te beïnvloeden verantwoordelijkheden voor ondernemers blijken en hun effect op de arbeidsmarkt. Dat is ingebracht bij Commissie Bakker, die de opdracht van het kabinet had gekregen om een advies uit te brengen over maatregelen die de participatie in Nederland kunnen vergroten. De aanbevelingen van MKB-Nederland zijn overgenomen in het advies van de Commissie Bakker.

MKB-Nederland heeft aangekaart dat ondernemers niet verantwoordelijk mogen zijn voor werknemers die buiten de werktijd onverantwoorde risico´s nemen zoals wetsovertredingen, alcohol- en drugsmisbruik, plastische chirurgie zonder medische noodzaak en ongecontroleerd sporten.

even voorstellen

Sven Bontje

Sven Bontje
secretaris
T 070 3490 197
E bontje@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

Interessante websites

notities

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

MKB Trends 2016

MKB Trends 2016

De wereld verandert in rap tempo. Ondernemers moeten inspelen op veranderingen. Ondernemersplatform Dutch Network Group, waar MKB Servicedesk onder valt, komt met het MKB Trendsrapport 2016: drie grote trends zijn komend jaar belangrijk. Op 1: Ondernemers zijn de nieuwe helden. Lees hier meer.

Lees ook deze dossiers