MKB NederlandMKB Nederland

HBO

HBOMkb'ers hebben steeds meer behoefte aan hoger opgeleiden, met name uit het HBO. Maar de aansluiting van het onderwijs op de praktijk in een mkb-bedrijf laat te wensen over. Het aantal opleidingen en opleidingsplaatsen komt niet overeen met de wensen uit de praktijk.

doel

MKB-Nederland wil door middel van intensiever contact met HBO onderwijsinstellingen de vraag vanuit het mkb en het aanbod vanuit de school beter op elkaar laten aansluiten. Afgestudeerde hbo'ers vinden zo sneller een baan. Structureel overleg tussen beide partijen moet tot bindende afspraken leiden.

Stand van zaken

Structureel overleg
MKB-Nederland, VNO-NCW en de HBO-raad hebben regelmatig werkveldoverleg op landelijk niveau. Het gaat hier om structurele landelijke overleggen tussen branches die veel personeelsleden aannemen uit bepaalde opleidingen en alle hogescholen die de opleidingen verzorgen.

Nota "Stelselmatig samenwerken"
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben in december 2009 een nota uitgebracht over stelselmatig samenwerken van hogescholen met het (georganiseerde) bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel van deze nota is het voorstel om te komen tot landelijk overleg tussen branches en hogescholen die opleidingen verzorgen die toe leiden naar beroepen in deze branches. Andere belangrijke onderwerpen zijn: het uitbouwen van praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van vooral mkb-bedrijven; onze visie op associate degree en professional master. Lees meer: Nota Stelselmatig samenwerken

even voorstellen

 Gertrud van Erp

Gertrud van Erp
secretaris
T 070- 3490 221
E erp@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

Volgen binnenkort

Interessante websites

www.hbo-raad.nl

notities

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Pensioen3daagse

Pensioen3daagse

Op 3, 4 en 5 november is het weer de Pensioen3daagse. Werkgevers hebben een belangrijke rol bij het informeren van hun werknemers. Wijzer in geldzaken helpt met een toolkit. Organiseer ook een activiteit!

Lees ook deze dossiers