sluit dit venster Word Lokaal Partner

Word Lokaal Partner

Versterk jouw ondernemersvereniging, word Lokaal Partner van MKB-Nederland.
Samen werken we aan een kansrijk ondernemersklimaat.

» lees meer

MKB NederlandMKB Nederland

HBO

HBOMkb'ers hebben steeds meer behoefte aan hoger opgeleiden, met name uit het HBO. Maar de aansluiting van het onderwijs op de praktijk in een mkb-bedrijf laat te wensen over. Het aantal opleidingen en opleidingsplaatsen komt niet overeen met de wensen uit de praktijk.

doel

MKB-Nederland wil door middel van intensiever contact met HBO onderwijsinstellingen de vraag vanuit het mkb en het aanbod vanuit de school beter op elkaar laten aansluiten. Afgestudeerde hbo'ers vinden zo sneller een baan. Structureel overleg tussen beide partijen moet tot bindende afspraken leiden.

Stand van zaken

Structureel overleg
MKB-Nederland, VNO-NCW en de HBO-raad hebben regelmatig werkveldoverleg op landelijk niveau. Het gaat hier om structurele landelijke overleggen tussen branches die veel personeelsleden aannemen uit bepaalde opleidingen en alle hogescholen die de opleidingen verzorgen.

Nota "Stelselmatig samenwerken"
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben in december 2009 een nota uitgebracht over stelselmatig samenwerken van hogescholen met het (georganiseerde) bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel van deze nota is het voorstel om te komen tot landelijk overleg tussen branches en hogescholen die opleidingen verzorgen die toe leiden naar beroepen in deze branches. Andere belangrijke onderwerpen zijn: het uitbouwen van praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van vooral mkb-bedrijven; onze visie op associate degree en professional master. Lees meer: Nota Stelselmatig samenwerken

even voorstellen

Paul van Kempen

Paul van Kempen
secretaris
T 070- 3490 210
E kempen@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie

Documenten

Volgen binnenkort

Interessante websites

www.hbo-raad.nl

notities

Projectgroep log-in

Leden van het bijbehorende cluster hebben hier binnenkort toegang tot een sharepoint

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Lobbyresultaat 2014 en inzet 2015

Wat hebben wij voor u bereikt in 2014? Waar gaan wij ons dit jaar voor inzetten? Lees het hier. 

Lees ook deze dossiers