Kennissessie loontransparantie

04 Juni 2024

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Datum:
Dinsdag 04 Juni 2024
Tijd:
13:00 uur tot 14:30 uur, Vanaf 12:15 uur inloop met lunch
Locatie:
De Malietoren
(Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

 

 

In maart 2023 is de EU-richtlijn over loontransparantie aangenomen. Deze richtlijn heeft tot doel om het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk(waardige) arbeid te versterken.  Op grond van die richtlijn zullen bedrijven met meer dan 100 werknemers verslag moeten uitbrengen over een eventuele loonkloof tussen vrouwen en mannen voor werk van gelijke waarde. Bij een loonverschil van meer dan 5 procent dat niet kan worden gerechtvaardigd door objectieve, genderneutrale criteria moeten bedrijven in overleg met de OR actie ondernemen.

 

Nederland heeft aangegeven deze richtlijn snel te willen implementeren, naar verwachting zal rond de zomer de concept implementatiewetgeving aan belanghebbenden worden voorgelegd via een internet consultatie. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN  zijn samen met andere sociale partners in overleg met het ministerie van SZW over deze implementatie.  

 

In deze fase organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een kennissessie voor hun leden om vooruit te kijken op wat er gaat komen en hoe bedrijven zich nu hierop kunnen voorbereiden. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven die nog meegenomen kunnen worden in het wetgevingsproces.

 

Deze kennissessie over Loontransparantie zal plaatsvinden op 4 juni van 13:00 uur tot 14:30 in de Malietoren (Bezuidenhoutseweg 12). Vanaf 12:15 uur is er inloop met lunch en zijn jullie van harte welkom.

 

Programma op hoofdlijnen:

 

  • Hoba Gull, de VN vertegenwoordiger vrouwen namens Nederland, en betrokken bij de totstandkoming van de EU richtlijn in Brussel, is onze dagvoorzitter.
  • Het eerste deel van de sessie zal geleid worden door Heleen Vaandrager, Partner bij Montae & Partners en expert op het gebied van de Gender Pay Gap en Anne Smits, specialist Arbeidsvoorwaarden. Zij zal vertellen wat de implementatie van de richtlijn concreet betekent voor het bedrijfsleven en hoe bedrijven zich daar nu al op kunnen voorbereiden. 
  • Vervolgens zal Linda van Beek, strategisch beleidsadviseur VNO-NCW en MKB-Nederland, presenteren hoe het wetgevingstraject nu verloopt, waarbij er ook voldoende ruimte wordt vrijgelaten voor input en of vragen. Tot slot zullen Samantha Oey-Mehta, collega-beleidsadviseur arbeidsrecht & medezeggenschap en Maaike Hilhorst, arbeidsjurist AWVN, ook aanwezig zijn in het kader van eventuele aanvullingen vanuit hun expertise.

 

Ons doel is om jullie te informeren over de richtlijn en voor te bereiden op wat er gaat komen en daarnaast horen we graag van jullie, hoe ver jullie zijn op dit gebied, waar jullie tegenaan lopen en welke “best practices” jullie kunnen delen.

 

Het belooft een interessante sessie te worden en we horen graag of u aanwezig kan zijn, en welke specifieke vragen u voor ons heeft.

 

U kunt zich aanmelden via secretariaatsociaal@vnoncw-mkb.nl.