Ons bestuur

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Ondernemers bepalen de koers van MKB-Nederland.

Zij leveren via hun brancheorganisatie, lokale vereniging de ervaringen en kennis op basis waarvan wij onze lobbydoelen formuleren. Via een uitgebreid netwerk van commissies, platforms en werkgroepen wordt het beleid van MKB-Nederland bepaald.
De definitieve lobbykoers en het vaststellen van de begroting en contributies vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks bestuur en het Hoofdbestuur. De leden zijn vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur bestuurt de Vereniging MKB-Nederland, komt in principe maandelijks bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van MKB-Nederland. De leden van het Hoofdbestuur zijn lid van aangesloten brancheorganisaties en worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bereidt de agenda van het hoofdbestuur voor en bewaakt de uitvoering van de besluiten.

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties en  adviseert het hoofdbestuur over de grote lijnen van het mkb-beleid.

De bestuursleden

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV komt twee keer per jaar bijeen en is het hoogste orgaan van onze organisatie waarin alle lidorganisaties zijn vertegenwoordigd.