Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Vandaag

Een gecoördineerde aanpak voor de implementatie van het nieuwe EU framework voor data protectie in de interne markt is essentieel voor consumenten en bedrijven, maar bedrijven in alle lidstaten en sectoren zijn bezorgd dat de originele intentie voor een geharmoniseerde aanpak van persoonsgegevensbescherming niet zal worden behaald door de GDPR.

Vandaag

Al sinds het aantreden van de Europese Commissie Juncker staat industriebeleid op de agenda. Na de communicatie van Eurocommissaris Bienkowska in 2014 is er echter nauwelijks acties ondernomen. Hoe het industriebeleid er exact uit gaat zien is nog onduidelijk, maar een ding is duidelijk, de aanpak van de Europese Commissie zal zich onderscheiden van steeds verder oprukkende protectionisme bij andere industriële grootmachten, waaronder de VS en China.

01-03-2017

Vervolmaking van de Europese interne markt is één van de prioriteiten van Europese Commissie president Juncker. In januari dit jaar publiceerde de Commissie al het “Dienstenpakket”, bestaande uit voorstellen die het vrije verkeer van diensten binnen de EU moeten vergemakkelijken, en naar verwachting zal de Commissie in juni een “Productenpakket” publiceren over het vrij verkeer van goederen

01-03-2017

Er bestaan verschillende obstakels binnen de EU interne markt die ervoor zorgen dat start-ups en scale-ups wegtrekken uit Europa. Hoe dit voorkomen moet worden, was ook één van de thema’s tijdens het MKB seminar van Europese koepel BusinessEurope op 21 februari : “Is the EU Single Market SME-friendly? What do SMEs acutally need?”

01-03-2017

De Europese milieuministers zijn tot een onderhandelingspositie gekomen op het voorstel voor een Europees emissiehandelssysteem (ETS). De uiteindelijke tekst moet nog gepubliceerd worden en zal de basis vormen voor positie van de Raad in de triloog-onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie.

01-03-2017

De Europese Commissie geeft een gematigd oordeel over de evaluatie van de health & safety legislation van de Europese Unie en stelt voor om de wetgeving aan te passen aan de stand van de jurisprudentie waarbij de nadruk wordt gelegd op het beschikbaar zijn van toepasbare tools als de risico-inventarisatie en -evaluatie en het uitwisselen van best practices.

01-03-2017

De TFA zorgt voor meer transparantie in internationale handel. Er zal meer publieke informatie over procedures en standaarden beschikbaar komen. Daarnaast zullen de kosten die gepaard gaan met import en export worden verlaagd.

31-01-2017

De Europese Commissie presenteerde een mini-pakket met maatregelen op het gebied van circulaire economie. Onderdeel is een platform voor het financieren van circulaire economie en richtsnoeren voor het opwekken van energie uit afval.

31-01-2017

De carcinogenenrichtlijn wordt herzien. In mei 2016 stelde de Europese Commissie in een eerste tranche voor om 13 carcinogene stoffen aan de lijst toe te voegen. In november werden er nog eens 5 stoffen aan toegevoegd.

30-01-2017

Op 17 januari hield premier May haar speech waarin zij de plannen van het Verenigd Koninkrijk voor Brexit verduidelijkte. Zij gaf aan uit de Interne Markt te zullen stappen, een nieuw handelsakkoord met de EU te willen afsluiten, geen gemeenschappelijk douanetarief te willen en wel de bulk van de EU-regelgeving te willen omzetten in Britse wetgeving.

29-01-2017

Hoewel het Europese BNP voor 70% uit diensten bestaat, blijft het grensoverschrijdend dienstenverkeer binnen de EU onderontwikkeld. Dit wil de Commissie aanpakken.

29-01-2017

Op 1 december presenteerde de Europese Commissie een btw-actieplan. Het bevat onder andere een voorstel voor een invoering van een EU-breed online één-loket-systeem ('One Stop Shop'), waarmee de btw-nalevingskosten sterk zouden moeten dalen.

29-01-2017

Het vrijhandelsakkoord TTIP met de VS is gepauzeerd naar aanleiding van de uitspraken van President Trump, maar EU-handelscommissaris Malmström is positief. Ze zegt dat deze tijd gebruikt kan worden voor het creëren van een transparanter en inclusief handelsakkoord.

29-01-2017

De Data Economy Package adresseert data lokalisatie restricties en andere opkomende onderwerpen omtrent data eigendom, toegang tot data, hergebruik van data en aansprakelijkheid.

29-01-2017

2017 is het maritieme jaar van de Europese commissie. In dit kader zullen MKB-Nederland en VNO-NCW voor haar leden een dag in Brussel organiseren om te spreken met het kabinet van Commissaris Bulc, DG MOVE (Directoraat Generaal verantwoordelijk voor Mobiliteit en Transport) en het Europees Parlement.

15-12-2016

Op 22 november publiceerde de Commissie het start-up en scale-up initiatief. Het initiatief is onderdeel van de Interne Markt Strategie die oktober vorig jaar werd gepubliceerd door de Commissie.

15-12-2016

Afgelopen maand presenteerde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een omvangrijk maatregelenpakket rondom defensie. Reeds in september gaf de Commissievoorzitter te kennen dat Europa meer moet doen om veiligheid te waarborgen, zowel binnen als buiten haar grondgebied.

15-12-2016

Om de drie centrale doelstellingen van het mkb-beleid van de Europese Unie (erkenning van ondernemerschap, bevordering van groei en concurrentievermogen van het mkb en 'Think small first' (stel een regel pas vast als deze ook werkbaar is voor kleine bedrijven) te kunnen realiseren, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een Europese lobby-agenda vastgesteld.