Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Vandaag

MKB-Nederland en VNO-NCW juichen het van harte toe dat het kabinet geld vrij maakt voor het opzetten van een Digital Trust Center (DTC) voor het hele bedrijfsleven. Cybercriminaliteit vormt een kostenpost van circa 10 miljard euro per jaar.

21-09-2017

MKB-Nederland ziet de mogelijkheden verbeteren voor Nederlandse bedrijven die handel willen drijven met Canada nu vandaag het handelsverdrag CETA voor een groot deel in werking treedt.

21-09-2017

De uitspraak van premier Rutte dat 'de lonen wel omhoog kunnen' is "ongenuanceerd en doet pijn". Dat zegt de voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen vandaag in de Telegraaf.

19-09-2017

'Rutte-II laat met deze brugbegroting een goede basis na voor een nieuw kabinet. Met een goede combinatie van lastenverlichting en investeringen kan het nieuwe kabinet hier straks uitstekend op voortbouwen.'

19-09-2017

Een eventuele verhoging van de btw treft veel ondernemers negatief. Dat zegt Michaël van Straalen, de voorzitter van MKB-Nederland in een brandbrief aan de vier kabinets-onderhandelaars. Hij dringt er met klem op aan het plan te heroverwegen.

14-09-2017

'Dit is inderdaad hét moment om de Europese Unie verder te versterken', stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de speech die Jean-Claude Juncker woensdag hield in het Europees Parlement.

13-09-2017

Het Nederlandse bedrijfsleven moet in maart 2018 duidelijkheid krijgen over de regelgeving na de Brexit in maart 2019.

12-09-2017

MKB-Nederland strijdt er al jaren voor dat bedrijven en overheden op tijd hun rekening aan het mkb betalen. Om dat te onderstrepen heeft de organisatie zich aangemeld als partner van Betaalme.nu.

12-09-2017

Het huidige beleid van actieve handelsbevordering moet verder versterkt worden. Dat bepleiten MKB-Nederland en VNO-NCW bij de Tweede Kamer. Het beleid is volgens beide organisaties goed voor zowel de ontwikkelingslanden als de Nederlandse economie.

09-09-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan bij de overheid wil helpen.

07-09-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW staan overwegend positief tegenover de aanpassingen in de faillissementsprocedure die het kabinet voorstelt. Het wetsvoorstel moet leiden tot een efficiëntere en transparantere afwikkeling van een faillissement.

07-09-2017

'Laat de 30%-regeling voor buitenlandse kennismigranten ongewijzigd.' Die oproep doen MKB-Nederland en VNO-NCW aan de Tweede Kamer.

04-09-2017

"Een slechte uitkomst voor werkgevers en werknemers", zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland, nu het niet is gelukt met vakbonden afspraken te maken over vernieuwing van de arbeidsmarkt.

30-08-2017

Er mag niet bezuinigd worden op de Vertrouwenslijn voor ondernemers die worden afgeperst, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

29-08-2017

Het Nederlandse mkb profiteert van de stijgende uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van grote kennisintensieve ondernemingen.

17-08-2017

Ondernemers zijn zeer positief over de ontwikkeling van de omzet, investeringen en werkgelegenheid. Het ondernemersvertrouwen heeft het hoogste punt sinds 2008 bereikt. Dat blijkt uit de nieuwste COEN-enquête.

16-08-2017

De sterk verbeterde financieel-economische situatie moet worden benut voor toekomstgerichte investeringen voor Nederland en blijvende lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau die vandaag zijn verschenen.

15-08-2017

De implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt voor Nederlandse bedrijven de komende tijd veel werk en kosten met zich mee.