Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
17-03-2018

De lokale economie in steden en dorpen komt er bekaaid af na de gemeenteraadsverkiezingen. Er is vaak nauwelijks ambitie om banengroei binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en onnodige hindernissen voor het bedrijfsleven weg te nemen.

16-03-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW willen een ander partnerverlof dan het kabinet nu voorstelt. Dat van SER bijvoorbeeld.

16-03-2018

Voor de samenleving heeft het combineren van banen hierdoor meerwaarde,' aldus MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een verkenning van de SER.

15-03-2018

Ruim 70 voorzitters en directeuren uit vele aangesloten brancheorganisaties werden woensdag 14 maart in het gebouw van de Tweede Kamer ontvangen door Tweede Kamerleden van alle politieke partijen die zich met mkb-zaken bezighouden.

15-03-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn tevreden over de wijzigingen en toevoegingen van de Tweede Kamer aan de nieuwe privacywet. De ondernemersorganisaties hadden hier op aangedrongen in de aanloop naar de stemming door de Tweede Kamer deze week.

13-03-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden de werkgeversverplichting om na zes weken ziekte van een werknemer een bedrijfsarts in te schakelen, niet ‘onnodig’ of ‘te snel’.

12-03-2018

MKB-Nederland is blij dat bij een eventuele invoering van statiegeld op plastic flesjes kleine winkeliers zullen worden ontlast.

10-03-2018

De plannen van het kabinet rond loondoorbetaling bij ziekte zijn geen verbetering en moeten wat MKB-Nederland betreft de prullenbak in.

09-03-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de inzet en de verdeling van het extra geld: wetenschap en innovatie staan te lang droog.

08-03-2018

Mkb-ondernemers kunnen een cruciale rol spelen in lokale aanpakken voor vernieuwende ouderenzorg. Het Pact voor de Ouderenzorg geeft hier een impuls aan.

08-03-2018

Met de inschrijving van hun 14.000ste lid heeft Koninklijke Metaalunie woensdag een bijzondere mijlpaal bereikt.

07-03-2018

Werkgevers komen in de knel door de beperkingen die de Autoriteit Persoonsgegevens oplegt voor de verwerking van (gezondheids)gegevens.

07-03-2018

Grote transities vragen om een strategische visie, een integrale aanpak en regie vanuit het Rijk. Dat is de hoofdboodschap van MKB-Nederland en VNO-NCW over NOVI.

06-03-2018

Werkgevers mogen niet discrimineren ten aanzien van de beloning van mannen en vrouwen. Dat standpunt delen MKB-Nederland en VNO-NCW ‘volkomen’ met de indieners van een initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning.

06-03-2018

Het kabinet zet een goede stap met de investeringen in onderzoek en innovatie in 2018, zegt MKB-Nederland. Met wat extra maatregelen zou het midden- en kleinbedrijf nog meer kunnen profiteren.

05-03-2018

Maak de WW-premie voor flexwerk vier keer zo hoog als voor vast werk. Dat is het voorstel in de initiatiefnota ‘Vast werk loont’ van de Kamerleden Bart van Kent, Zihni Özdil en Gijs van Dijk. Slecht plan, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

05-03-2018

De Europese richtlijn om een register van belanghebbenden in bedrijven aan te leggen moet niet worden aangescherpt met een Nederlandse ‘kop’. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een amendement van D66 en GroenLinks.

01-03-2018

IMF wil dat de overheid meer investeert in onderwijs en r&d. Verstandig en goed voor Nederland, vinden werkgevers.