Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-01-2018

De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering die de Nederlandse Vereniging van Banken vandaag presenteert, is "een goede handreiking" om de verstoorde relatie tussen het mkb en de banken te herstellen.

18-01-2018

Het kabinet zou de komende jaren vol moeten inzetten op het pakken van de economische kansen van internationaal groeiend toerisme.

18-01-2018

Onderzoek van KPMG laat zien dat de consequenties van een harde Brexit groot zijn. Daarom moeten overheidsdiensten zich daarop gaan voorbereiden om ervoor te zorgen dat de handel met Engeland niet vastloopt.

17-01-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-

15-01-2018

Nederland moet nu werk gaan maken van de circulaire economie. Niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk.

15-01-2018

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zich gezamenlijk inspannen om mensen die in Nederland langs de kant staan aan het werk te helpen. Maar bedrijven kunnen goede redenen hebben om óók buitenlandse werknemers aan te nemen.

13-01-2018

Vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en cao's moet gebaseerd zijn op een zo breed mogelijk draagvlak onder werkenden.

09-01-2018

EU-onderhandelaar Barnier is zich bewust van de economische schade door de Brexit. Hij bezocht vandaag MKB-Nederland en VNO-NCW.

19-12-2017

‘Vernieuwing van de arbeidsmarkt moet gericht zijn op werkzekerheid en inzetbaarheid in plaats van baanzekerheid.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

18-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen de Eerste Kamer op om dinsdag niet in te stemmen met het initiatiefwetsvoorstel over zorgplicht kinderarbeid.

15-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het verstandig dat minister Koolmees van SZW sociale thematiek per onderdeel wil aanpakken.

14-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het voorstel van D66 en CDA om traditionele gasgestookte cv-ketels geleidelijk uit te faseren.

13-12-2017

MKB-Nederland is blij met de steun in de Tweede Kamer voor de vandaag ingediende motie van CDA en VVD, waarin zij het kabinet vragen om een digitaal register inbesteden.

13-12-2017

Het nieuwe kabinet gaat 100 miljoen euro uittrekken voor toegepaste onderzoek en innovatie. Over de besteding daarvan moet gauw helderheid komen.

13-12-2017

MKB-Nederland heeft vanochtend in de Tweede Kamer de drie Brexit-rapporteurs van de Kamer een kaart aangeboden met de potentiële gevolgen van de Brexit als er geen deal komt over de nieuwe handelsrelatie.

08-12-2017

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben – samen met zorgsectoren en de industrie - een plan bedacht om de digitalisering van de zorg te versnellen.

08-12-2017

Het is een goede zaak dat de grote handelsblokken Japan en de EU een handelsakkoord hebben voltooid, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

08-12-2017

De kosten van loondoorbetaling staan met stip op één als grootste knelpunt voor ondernemers gevraagd naar knelpunten bij zieke werknemers. Dat blijkt uit een poll die MKB-Nederland in november uitzette via het platform MijnMKB.