In de regio

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

MKB-Nederland. Zodat u kunt ondernemen!

Ook in uw directe omgeving komt MKB-Nederland op voor uw ondernemersbelang. We hebben veel contact met gemeenten, provincies en andere belanghebbende partijen.

 

Lokaal richten we ons vooral op de volgende onderwerpen:

 1. Betaal rekeningen op tijd
  De gemeente is een belangrijke opdrachtgever voor lokale ondernemers. Daarbij hoort dat zij haar rekeningen, net als ieder ander, op tijd betaalt. Door snel te betalen zorgt de gemeente er immers voor dat bedrijven over voldoende liquiditeit blijven beschikken.
   
 2. Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven: maximaal de inflatie
  Sterk stijgende belastingen zijn hinderlijk voor het mkb. Verhogingen van de lokale lasten moeten niet boven de inflatie uitstijgen (micronorm). Met speciale aandacht voor de OZB niet-woningen, bouwleges en het afschaffen van de toeristenbelasting.
   
 3. Dring winkelleegstand terug en zorg voor een goede visie op detailhandel
  De crisis heeft in veel plaatsen tot faillissementen en winkelleegstand geleid. MKB-Nederland roept gemeenten op om in overleg met ondernemers en eigenaren van winkelvastgoed een 'Actieprogramma aanpak winkelleegstand' te ontwikkelen.
   
 4. Zorg voor minder regels, schrap onnodige vergunningen
  Ondernemers worden in toenemende mate belemmerd door onnodige formulieren, vergunningen en regels die kosten, tijdverlies en ergernis met zich meebrengen. De gemeente moet haar dienstverlening richting ondernemers verbeteren en actie ondernemen op de 19 verbeterpunten die we hebben afgesproken.
   
 5. Besteed uit en mkb-vriendelijk aan
  In elke gemeente wordt voor circa duizend euro per inwoner per jaar op de markt ingekocht, dan wel aanbesteed. Het is daarom van groot belang dat het mkb de kans krijgt om mee te doen met aanbestedingen.
   
 6. Voorkom wildgroei ondernemersfondsen
  Een ondernemersfonds is een middel en nooit een doel op zich. Voorkom ongefundeerde lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven; een ondernemersfonds moet aanvullend zijn op gemeentelijke taken.
   
 7. Zorg voor een goede afstemming bij het uitvoeren van openbare werken
  De gemeente treedt regelmatig op als opdrachtgever van openbare werken, voor onderhoud aan wegen of nieuwe infrastructuur. Goede afspraken met alle betrokken ondernemers is van belang.
Onze regionale organisatie

Afdelingen
MKB-Nederland heeft een aantal lokale/regionale afdelingen. Deze afdelingen richten zich op een kansrijk ondernemersklimaat in het eigen gebied en zijn onderdeel van MKB-Nederland. Bovendien organiseren deze afdelingen interessante netwerk- en informatie bijeenkomsten voor de leden.

Bent of wordt u lid van één van deze afdelingen dan bent u lid van MKB-Nederland en profiteert u van al onze lokale, regionale en landelijke ledenvoordelen. De onderstaande afdelingen zijn onderdeel van MKB-Nederland. Kijk hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

 


 


Lokaal partners
Een kansrijk ondernemersklimaat in uw gemeente. Dat is waar MKB-Nederland zich voor inzet. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze Lokaal Partners. Dat zijn lokale ondernemersverenigingen die met ons een samenwerking zijn aangegaan. Binnen deze samenwerking wordt de know how van MKB-Nederland optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers. Wij faciliteren de lokale lobby van onze Lokaal Partners met praktische tools, informatie en onderzoeken, die onder meer via een besloten omgeving te raadplegen zijn. Met deze tools kan uw vereniging nog meer invloed uitoefenen op de gemeente. En wordt de zichtbaarheid van uw vereniging vergroot.

 

Hoe wordt mijn vereniging Lokaal Partner?
Is uw lokale ondernemerscollectief Lokaal Partner van MKB-Nederland? Bekijk hier het overzicht.
Heeft u als bestuurder van een ondernemersvereniging belangstelling om Lokaal Partner te worden? Stuur ons een e-mail of bel ons op 088-6520026. Onze regiomanager belt zo snel mogelijk terug met meer informatie of voor een afspraak met het bestuur van uw vereniging.

 

Individueel lidmaatschap
Leden van Lokaal Partners zijn niet automatisch lid van MKB-Nederland. Zij kunnen wel individueel lid worden. Kijk hier voor meer informatie over individueel lidmaatschap.


logo mkb-vriendelijkste gemeenteVerkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

MKB-Nederland reikt eens in de twee jaren de prijs voor de MKB-vriendelijkste gemeente uit. In 2016 werd Rijssen-Holten bekroond, geflankeerd door Apeldoorn als beste stad. Kijk hier voor de top-3 per provincie en de top-100.

 

Stimulans
De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door bureau LexNova. Het onderzoek dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Het is feitelijk een grootschalig onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat, waarin (in 2016) ruim 21.000 ondernemers zich (telefonisch of online) uitspreken over vier onderdelen: de tevredenheid over de eigen gemeente; het imago van andere gemeenten; de communicatie vanuit de gemeente en het beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf; de beleving van gemeentelijke lasten (prijs/kwaliteitsverhouding).